Hotline: 0865.961.566

Cách dùng Either và Neither trong tiếng Anh và các lưu ý

“Neither” và “Either” là hai từ vựng được sử dụng rất phổ biến ở các cấu trúc phủ định trong tiếng Anh. Vậy ý nghĩa và cách dùng either và neither như thế nào cho chính xác? Bài viết dưới đây của trung tâm Anh ngữ quốc tế PEP sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Either & Neither là gì?

“Either” mang ý nghĩa là một trong hai, cái này hay cái kia. “Either” thường đứng ở cuối của câu, đứng sau trợ động từ dạng phủ định. “Either” được sử dụng khi kết hợp với động từ dạng số ít khẳng định, dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

Trong khi đó, “Neither” có nghĩa là không cái này hay không cái kia hoặc không một ai, không ai khác. Neither thường đứng sau từ nối “and” sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Trong câu, neither là hình thức phủ định của “either” với ý nghĩa ngược lại. 

Either & Neither là gì?
Either & Neither là gì?

Ví dụ: 

He’s not very good at presentations to the crowd, and she isn’t either. 

= He’s not very good at presentations to the crowd, and neither is she. 

(Anh ấy thuyết trình trước đám đông không giỏi và cô ấy cũng vậy)

She couldn’t wait until the party was over, and neither could he.

= She couldn’t wait until the party was over, and he isn’t either 

(Cô ấy không thể đợi cho đến khi buổi tiệc kết thúc, và anh ấy cũng không thể.)

Hung doesn’t work there, and Mai doesn’t either. 

= Hung doesn’t work there, and neither does Mai.

(Hung không thể làm việc ở đó và Mai cũng vậy.)

Cách dùng Either trong tiếng Anh

Vậy cách dùng either và neither như thế nào cho đúng? Mỗi từ sẽ có cách dùng khác nhau với từng cấu trúc riêng như sau: 

Cấu trúc 1: Either + Singular noun (danh từ số ít)

“Either” được sử dụng trong cấu trúc này như một từ xác định đứng trước danh từ số ít. Cấu trúc này sử dụng để chỉ ra hai tùy chọn nhưng giới hạn chỉ trong danh sách danh từ số ít.

Ví dụ: There are only two options and I’m not interested in either concerts.
(Chỉ có hai lựa chọn và tôi không quan tâm đến cả hai buổi hòa nhạc.) 

Cấu trúc 2: Either of + Object pronoun (Đại từ tân ngữ)

“Either” kết hợp với “of” trước đại từ hay sử dụng đơn độc hay đi với “one”. Cấu trúc này sử dụng để chỉ ra trong số 1 trong hai người hoặc vật sẽ được lựa chọn. “Either” mang ý nghĩa là “một trong hai”, “of” ý nghĩa là “trong số” còn Object pronoun là đại từ đối tượng. 

Ví dụ:  I don’t think he is going to invite either of us. (Tôi không nghĩ anh ấy sẽ mời một trong hai chúng tôi) 

Cách dùng Either trong tiếng Anh
Cách dùng Either trong tiếng Anh

Cấu trúc 3: Either of + Determiner + Plural noun (Danh từ số nhiều)

Các bạn có thể dùng “Either of” trước các từ xác định và danh từ số nhiều. Either of được dùng khi danh từ được đề cập đến có mạo từ (the), đại từ chỉ định hay đại từ sở hữu. Cấu trúc này cũng được sử dụng để chỉ ra một trong hai đối tượng được chọn và kết hợp danh từ số ít.  

Ví dụ: I don’t want either of my parents to know I’m out of school. (Tôi không muốn bố mẹ tôi biết tôi đã nghỉ học) 

Cấu trúc 4: Either…or…

Cấu trúc “Either…or” được sử dụng như một từ nối để nối hai danh từ hay cụm từ, mệnh đề với nhau. Cấu trúc này diễn tả sự thay thế hoặc lựa chọn giữa hai hoặc nhiều thứ với nhau. Lưu ý động từ đi theo sẽ dạng số ít.

Ví dụ: It’s either black or green. I can’t remember. (Nó có màu đen hoặc xanh lá cây. Tôi không nhớ nữa)

>>> Cập Nhật Thêm: Khi nào dùng Can khi nào dùng Could?

Sử dụng “Either” trong các câu trả lời ngắn

Đối với các câu trả lời ngắn, “either” được đặt ở cuối câu phủ định mang ý nghĩa bạn đá đồng ý với sự phủ định người đó đã đề cập tới. “Either” thường được đặt ở cuối  câu phủ định. 

Ví dụ:  A: I wasn’t hungry. B: I wasn’t either  (A: Tôi không đói. B: Tôi cũng vậy) 

Cách dùng Neither trong tiếng Anh

Neither được xem là hình thức phủ định của “either” với cách sử dụng giống nhau nhưng ý nghĩa ngược lại. Cụ thể các cách dùng neither trong câu như sau: 

Cấu trúc 1: Neither of + Object pronoun (Đại từ tân ngữ)

Cấu trúc này giới từ “of” sẽ đứng trước đại từ, động từ ở dạng số ít, áp dụng với 3 đại từ ở dạng số nhiều là you, us và them. Neither of + object pronoun được sử dụng chỉ một số lượng nhất định về vật, người và bổ nghĩa về điều không xảy ra với đối tượng đó.

Ví dụ: The present is for neither of us. (Hiện tại không dành cho chúng ta)

Ví dụ: Neither of them had a baby. (Không ai trong số họ đã có con)

Cấu trúc 2: Neither … nor …

Chúng ta thường sử dụng cấu trúc này như một từ kết hợp và đối lập với “Both…and…”. Khi động từ đứng sau cụm từ này sẽ ở dạng số ít. Cấu trúc này dùng để biểu thị không phải lựa chọn nào trong các tùy chọn ở trên. 

Ví dụ: Neither John nor Mai likes to clean the house. ( Cả John và Mai đều không thích lau nhà).

Cách dùng Neither trong tiếng Anh
Cách dùng Neither trong tiếng Anh

Cấu trúc 3: Neither + singular noun (Danh từ số ít)

Cấu trúc này thì “neither” sử dụng giống như một từ xác định trước danh từ số ít. Neither + singular noun được sử dụng để chỉ sự từ chối hoàn toàn hay không đồng ý với điều gì đó hay người nào đó. 

Ví dụ: Neither team wanted to lose (Không đội nào muốn thua)

Cấu trúc 4: Neither of + determiner + plural noun (Danh từ số nhiều)

Cấu trúc “neither of” được sử dụng trước các từ xác định như “, an, my, the, his, their, this, that… “ và danh từ số nhiều. Cấu trúc này sử dụng trong tiếng Anh để chỉ đến một nhóm người, vật và bổ nghĩa cho nội dung không xảy ra.

Ví dụ: Neither of the parents understood what the son was trying to say (Cả bố và mẹ đều không hiểu con họ đang cố gắng nói gì)

 Sử dụng “Neither” trong câu trả lời ngắn

“Neither” sử dụng trong câu trả lời ngắn khi ai đó nói phủ định điều gì đó và bạn cũng đồng ý với họ.

Ví dụ:

A: I have never been to Thailand (Tôi chưa bao giờ đến Thái Lan)

B: Neither have I (Tôi cũng vậy)

Bài tập vận dụng sử dụng Either & Neither

Bài tập 1: Bạn hãy hoàn thành câu sử dụng Either hoặc Neither

 1.   … I or my father am a doctors.
 2.  He’s not swimming this weekend and they don’t, … 
 3.  I don’t like watching movies, …
 4.  A: “They don’t think he sings.” – B: “…” 

Đáp án:

 1. Either
 2. either
 3. either 
 4. Neither do I 

Bài tập 2: Chuyển đổi câu từ Either sang Neither hoặc ngược lại

 1. I am neither lazy nor strict.
 2. We should bring not either coffee or tea.
 3. He speaks neither English nor French.
 4. I will neither help you nor go to my room.

Đáp án:

 1. I am not either lazy or strict.
 2. We should bring neither coffee or tea.
 3. He speaks not either English nor French.
 4. I will not either help you nor go to my room.

Các lưu ý khi sử dụng cấu trúc Either và Neither

Khi dùng either và neither thì bạn cần lưu ý những điều sau: 

 • Khi đề cập đến hai người, hai vật mang hàm ý phủ định thì “neither” thường được sử dụng nhiều hơn “none”.
 • “Neither of them” dùng nhiều hơn “None of them”
 • Khi dùng “either” là hạn định từ thì danh từ theo sau phải là dạng số ít. 
 • Nếu bạn đồng tình với câu phủ định nên sử dụng “neither do I”, “I don’t, either”, “me neither”.
 • Trong cấu trúc “either…or” và “neither..nor” thì động từ dạng số ít nếu cả 2 danh từ dạng số ít. Hoặc khi một trong 2 danh từ là số nhiều thì động từ dùng số nhiều. 
Các lưu ý khi sử dụng cấu trúc Either và Neither
Các lưu ý khi sử dụng cấu trúc Either và Neither

Cấu trúc Either Or trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc “Either…or” mang ý nghĩa là “hoặc…hoặc”. Cấu trúc này nói về khả năng có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng nào đó được nhắc đến trong câu. 

Cấu trúc:  

 • Either + Danh từ/ Đại từ + or + Danh từ/ Đại từ
 • hoặc Either N1 or N2 + V (chia theo N2)

Ví dụ:

 • My mother usually eats bread or drinks milk for breakfast (Mẹ tôi thường xuyên ăn bánh mì hoặc uống sữa cho bữa sáng).
 • Either Mai or her best friend is invited to a birthday party (Mai hoặc bạn thân của cô ấy sẽ được mời tới bữa tiệc sinh nhật).

Cấu trúc Neither Nor trong tiếng Anh

Khi bạn muốn phủ định đồng thời, song song cả 2 đối tượng được nhắc đến trong câu sẽ dùng cấu trúc “Neither…nor”. Cấu trúc này có nghĩa là “không… cũng không”. 

Cấu trúc:

 • Neither N1 nor N2 + V
 • Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

 • My wife eat food including neither fresh ginger nor onion. (Bạn gái tôi không ăn thực phẩm chứa gừng tươi và tỏi).
 • Neither Tom or his wife are going to the meeting (Cả Tom và vợ anh ấy không được mời tham gia cuộc họp).

Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập: Điền từ thích hợp Either/ Neither/ Either or/ Neither nor vào chỗ trống:

 1. My best friend wants to eat _______ eggs or beans. 
 2. ________ my sister nor my brother is a nurse.
 3. In your soccer match, you _______ win _______ lose. It depends on your teammates.
 4. We could_______train_______ go by car. It’s up to you.
 5. I need _______ my friend help _______ my older sister help. I can do it all alone.

Đáp án:

 1. Either 
 2. Neither
 3. Either…or
 4. Either…or
 5. Neither…nor

Cách dùng either và neither như thế nào đã được Anh ngữ PEP giải đáp khá chi tiết ở trên. Việc hiểu rõ từng cấu trúc sẽ giúp bạn vận dụng làm bài tập, thực hành giao tiếp tiếng Anh đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top