Hotline: 0865.961.566

Cách dùng some và any trong tiếng Anh chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, some và any là hai lượng từ được dùng rất phổ biến để diễn tả số lượng của danh từ. Tuy nhiên giữa chúng có những điểm khác biệt nhất định. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn sử dụng chính xác và thành thạo some và any, cùng tìm hiểu ngay thôi nào!

Some và any là gì?

Some và any là gì?

Some và any là hai lượng từ được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ số lượng không xác định của danh từ. Danh từ ở đây có thể là danh từ đếm được và cả danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • I have some apples. (Tôi có một vài quả táo.)
 • Do you want some water? (Bạn muốn uống chút nước không?)
 • Do you have any questions? (Bạn có bất kỳ câu hỏi nào không?)
 • Is there any food left? (Còn thức ăn nào không?)

Khi nào thì cần dùng some và any?

Đối với “some”:

 • Sử dụng “some” khi bạn muốn chỉ ra một số lượng không xác định, nhưng không ít.
 • Thường sử dụng trong các câu khẳng định và trong ngữ cảnh tích cực hoặc xác định.

Ví dụ: “Would you like some cake?” (Bạn muốn một ít bánh không?)

 • “Some” cũng có thể được sử dụng để chỉ ra một số lượng chính xác nhưng không phải là toàn bộ.

Ví dụ: “She has some friends coming over.” (Cô ấy có một số bạn đến chơi.)

Đối với “any”:

  • Sử dụng “any” trong các câu phủ định, câu nghi vấn, hoặc trong ngữ cảnh phủ định hoặc không chắc chắn.
  • Thường sử dụng để hỏi về sự tồn tại hoặc sự có mặt của một số lượng không xác định.

Ví dụ: “Do you have any plans for the weekend?” (Bạn có kế hoạch gì cho cuối tuần không?)

  • “Any” cũng có thể được sử dụng trong các câu khẳng định khi muốn chỉ ra sự tồn tại của một số lượng không xác định.

Ví dụ: “There isn’t any sugar left.” (Không còn đường nào nữa.)

Tóm lại, sử dụng “some” trong các tình huống khẳng định hoặc xác định, trong khi sử dụng “any” trong các câu phủ định, câu nghi vấn, hoặc trong ngữ cảnh phủ định hoặc không chắc chắn.

Cách dùng some và any

Cách dùng some và any trong tiếng Anh
Cách dùng some và any trong tiếng Anh

Cách dùng some

Ý nghĩa: Một số, một ít, một vài.

Cách dùng:

 • Dùng trong câu khẳng định để diễn tả số lượng không cụ thể, nhưng không ít của danh từ.
 • Dùng với danh từ đếm được và không đếm được.
 • Có thể đi kèm với các từ số lượng như “a few”, “several”, “many”.
 • Some có thể sử dụng được cả trong câu khẳng định, phủ định và nghi vấn

Ví dụ:

 • I have some apples. (Tôi có một vài quả táo.)
 • Do you want some water? (Bạn muốn uống chút nước không?)
 • There are some people waiting outside. (Có một số người đang chờ bên ngoài.)
 • I need some help with this project. (Tôi cần một ít giúp đỡ cho dự án này.)
 • She gave me some advice. (Cô ấy cho tôi một vài lời khuyên.)

Cách dùng any 

Ý nghĩa: Bất kỳ, bất kỳ ai, bất kỳ cái gì.

Cách dùng:

 • Dùng trong câu hỏi, phủ định và mệnh lệnh.
 • Thể hiện bất kỳ số lượng nào, không quan trọng là bao nhiêu của danh từ đếm được và không đếm được.

Ví dụ:

 • Câu hỏi:
  • Do you have any questions? (Bạn có bất kỳ câu hỏi nào không?)
  • Is there any food left? (Còn thức ăn nào không?)
  • Do you have any plans for the weekend? (Bạn có kế hoạch gì cho cuối tuần này không?)
 • Câu phủ định:
  • I don’t have any money. (Tôi không có bất kỳ tiền nào.)
  • There aren’t any people here. (Không có ai ở đây cả.)
  • I haven’t had any luck finding a job. (Tôi không gặp may mắn gì trong việc tìm kiếm một công việc.)
 • Câu mệnh lệnh:
  • Please take any seat you like. (Vui lòng chọn bất kỳ chỗ nào bạn thích.)
  • You can ask me any questions you have. (Bạn có thể hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có.)
  • Feel free to take any books you want. (Cứ thoải mái lấy bất kỳ cuốn sách nào bạn muốn.)

Bảng tóm tắt:

Đặc điểm Some Any
Ý nghĩa Một số, một ít, một vài Bất kỳ, bất kỳ ai, bất kỳ cái gì
Cách dùng Khẳng định Phủ định, câu hỏi, mệnh lệnh
Danh từ Đếm được và không đếm được Đếm được và không đếm được
Lựa chọn Không giới hạn Tự do hoặc không giới hạn

Lưu ý:

 • Some và any có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp,

Ví dụ: “Would you like some/any coffee?” (Bạn muốn uống cà phê không?)

 • Some và any không được dùng với danh từ số nhiều không đếm được.

>>> Bài viết cùng chủ đề: Câu bị động đặc biệt trong tiếng Anh

Cách kết hợp some và any với các đại từ bất định 

Đại từ bất định với some

 • Đại từ bất định số ít

Dùng some với đại từ bất định số ít như “a”, “an”, “one” để diễn tả số lượng cụ thể:

 • I have some apples. (Tôi có một vài quả táo.)
 • Do you want some water? (Bạn muốn uống chút nước không?)
 • There are some people waiting outside. (Có một số người đang chờ bên ngoài.)
 • Đại từ bất định số nhiều

Dùng some với đại từ bất định số nhiều như “some”, “many”, “few” để diễn tả số lượng không cụ thể:

 • I have some friends. (Tôi có một vài người bạn.)
 • Do you want some books? (Bạn muốn mượn một vài cuốn sách không?)
 • There are some problems that need to be solved. (Có một số vấn đề cần được giải quyết.)

Đại từ bất định với any

 • Đại từ bất định số ít

Không dùng any với đại từ bất định số ít.

 • Đại từ bất định số nhiều 

Dùng any với đại từ bất định số nhiều để diễn tả sự lựa chọn tự do hoặc không giới hạn:

 • You can take any books you want. (Bạn có thể lấy bất kỳ cuốn sách nào bạn muốn.)
 • Do you have any questions? (Bạn có bất kỳ câu hỏi nào không?)
 • There aren’t any problems that can’t be solved. (Không có vấn đề nào là không thể giải quyết.)

Bảng tóm tắt:

Đặc điểm Some Any
Đại từ bất định số ít Dùng với “a”, “an”, “one” Không dùng
Đại từ bất định số nhiều Dùng với “some”, “many”, “few” Dùng để diễn tả sự lựa chọn
Lựa chọn Không giới hạn Tự do hoặc không giới hạn

Lưu ý:

 • Some và any có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp.

Ví dụ: “Would you like some/any coffee?” (Bạn muốn uống cà phê không?)

 • Some và any không được dùng với danh từ số nhiều không đếm được.

Phân biệt cách dùng some và any

Some và any là hai lượng từ thường gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Tuy nhiên, cách dùng của chúng có thể được phân biệt rõ ràng dựa vào ngữ cảnh và ý nghĩa cụ thể.

Some:

 • Dùng để chỉ một số lượng không xác định nhưng có giới hạn.
 • Có thể dùng cho cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
 • Thường đi kèm với các từ chỉ số lượng như a few, a little, many, much.

Ví dụ:

 • I have some apples. (Tôi có một số quả táo.)
 • I need some help. (Tôi cần một ít sự giúp đỡ.)
 • Do you have some questions? (Bạn có câu hỏi nào không?)

Any:

 • Dùng để chỉ một số lượng không xác định và không giới hạn.
 • Có thể dùng cho cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
 • Thường được sử dụng trong câu hỏi, câu phủ định và câu cảm thán.

Ví dụ:

 • Do you have any questions? (Bạn có bất kỳ câu hỏi nào không?)
 • I don’t have any money. (Tôi không có tiền.)
 • Is there any food left? (Còn thức ăn nào không?)

Bảng so sánh:

Đặc điểm Some Any
Ý nghĩa Số lượng có giới hạn Số lượng không giới hạn
Danh từ Đếm được và không đếm được Đếm được và không đếm được
Vị trí Sau động từ Sau động từ hoặc trong câu hỏi, câu phủ định, câu cảm thán
Từ đi kèm a few, a little, many, much

Lưu ý:

 • Trong một số trường hợp, some và any có thể thay thế cho nhau. Ví dụ: “Can I have some/any water?” (Tôi có thể lấy nước được không?)
 • Any có thể được sử dụng để diễn tả sự bất kỳ, mặc kệ trong câu hỏi. Ví dụ: “Will you take any job?” (Bạn sẽ nhận bất kỳ công việc nào chứ?)

Những trường hợp đặc biệt của some và any

Some và any là hai đại từ bất định thường dùng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt mà cách dùng của chúng có thể khác với quy tắc chung.

Some trong câu phủ định:

 • Some có thể được sử dụng trong câu phủ định để diễn tả ý nghĩa không có nhiều:

Ví dụ:

 • I don’t have some money. (Tôi không có nhiều tiền.)
 • He doesn’t speak some English. (Anh ấy không nói nhiều tiếng Anh.)

Any trong câu khẳng định:

 • Any có thể được sử dụng trong câu khẳng định để diễn tả ý nghĩa bất kỳ:

Ví dụ:

 • You can choose any book you want. (Bạn có thể chọn bất kỳ cuốn sách nào bạn muốn.)
 • You can ask me any question. (Bạn có thể hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.)

Some và any với danh từ không đếm được: Khi sử dụng với danh từ không đếm được, some và any có thể thay thế cho nhau:

Ví dụ:

 • I need some/ any help. (Tôi cần giúp đỡ.)
 • Do you have some/ any water? (Bạn có nước không?)

Some và any với “much” và “many”:

 • Some có thể đi kèm với “much” và “many” để diễn tả ý nghĩa một ít:

Ví dụ:

 • I don’t have much time. (Tôi không có nhiều thời gian.)
 • There are many people here. (Có nhiều người ở đây.)
 • Any không thể đi kèm với “much” và “many”.

Bảng tóm tắt:

Trường hợp Some Any
Câu khẳng định Không
Câu phủ định Không phổ biến Phổ biến
Danh từ đếm được
Danh từ không đếm được
“Much” và “many” Không

Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập 1: Điền some hoặc any vào chỗ trống để hoàn thành câu:

 1. Do you have ____ questions?
 2. I need ____ help with this problem.
 3. Is there ____ food left?
 4. I don’t have ____ money.
 5. Can I have ____ water?

Đáp án:

 1. any
 2. some
 3. any
 4. any
 5. some

Bài tập 2:

Chọn đáp án đúng:

 1. I have some/any apples.
 2. I don’t have some/any questions.
 3. Do you want some/any coffee?
 4. There aren’t some/any chairs in the room.
 5. I need some/any help with this project.

Đáp án:

 1. some
 2. any
 3. some
 4. any
 5. some

Bài tập 3: Viết lại câu sau bằng tiếng Anh, sử dụng some hoặc any:

 1. Tôi không có tiền.
 2. Bạn có câu hỏi nào không?
 3. Còn thức ăn nào không?
 4. Tôi cần một ít sự giúp đỡ.
 5. Bạn muốn uống cà phê không?

Đáp án:

 1. I don’t have any money.
 2. Do you have any questions?
 3. Is there any food left?
 4. I need some help.
 5. Would you like some coffee?

Bài tập 4: Đọc đoạn văn sau và điền some hoặc any:

I went to the store to buy ____ groceries. I bought ____ apples, ____ bread, and ____ milk. I also bought ____ cookies, but I didn’t buy ____ candy.

Đáp án:

 1. some
 2. some
 3. some
 4. some
 5. any

Bài tập 5: Dịch sang tiếng Anh:

 1. Tôi có một số câu hỏi.
 2. Bạn có muốn uống nước không?
 3. Không còn thức ăn nào nữa.
 4. Tôi cần một ít sự giúp đỡ với bài tập này.
 5. Bạn có bất kỳ ý tưởng nào không?

Đáp án:

 1. I have some questions.
 2. Would you like some water?
 3. There isn’t any food left.
 4. I need some help with this homework.
 5. Do you have any ideas?

Kết luận:

Việc hiểu và sử dụng chính xác các từ “some” và “any” trong tiếng Anh là rất quan trọng để truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và chính xác trong giao tiếp hàng ngày. “Some” thường được sử dụng trong ngữ cảnh tích cực và khẳng định, trong khi “any” thường được sử dụng trong ngữ cảnh phủ định hoặc không chắc chắn. Hãy luôn lưu ý sử dụng “some” và “any” một cách chính xác và linh hoạt trong các tình huống khác nhau để giao tiếp một cách tự tin và hiệu quả hơn.

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top