Hotline: 0865.961.566

8 cấu trúc đảo ngữ (Inversion) phổ biến trong tiếng Anh

Đảo ngữ (tên tiếng Anh là Inversion) thường được sử dụng với mục đích nhấn mạnh ý nghĩa của hành động cũng như tăng tính biểu cảm của câu văn, câu nói. Cấu trúc đảo ngữ rất thường xuất hiện nhưng không phải người học tiếng Anh nào cũng nắm chắc ngữ pháp của cấu trúc này. Bạn hãy cùng Anh ngữ Quốc tế PEP tổng hợp các cấu trúc đảo ngữ qua bài viết sau đây nhé.

Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ là gì?
Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ trong tiếng Anh là một hiện tượng mà phó từ (còn gọi là trạng từ) và trợ động từ trong câu sẽ được đưa lên đứng đầu câu, đứng trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh vào hành động hoặc tính chất của chính chủ ngữ.

Cấu trúc: Adv + Aux V + S + V. (Phó từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính.)

Ví dụ: I met her parents only once at her wedding = Only once did I meet her parents at her wedding.

(Tôi mới chỉ gặp ba mẹ cô ấy 1 lần ở đám cưới của cô ấy.)

Vậy khi nào cần dùng cấu trúc đảo ngữ trong câu?

Như Anh ngữ Quốc tế PEP đã trình bày ở trên, cấu trúc đảo ngữ sẽ cần dùng khi muốn nhấn mạnh ý nghĩa của hành động hoặc muốn làm tăng tính biểu cảm của câu văn, câu nói. Cấu trúc này sẽ giúp người nghe, người đọc tập trung vào tính chất hoặc hành động của chủ ngữ hơn.

Ngoài ra cấu trúc đảo ngữ cũng còn có nhiều tác dụng khác như sau:

 • Tạo sự đa dạng, tự nhiên trong cách diễn đạt: Sử dụng đảo ngữ có thể giúp bạn tránh lặp lại cùng một cấu trúc câu quá nhiều, khiến cho bài viết hoặc bài nói của bạn trở nên sinh động và thú vị hơn. Thay vì luôn nói: chủ ngữ + động từ + tân ngữ, đôi khi bạn có thể diễn đạt câu là: động từ + chủ ngữ + tân ngữ.
 • Tạo sự trang trọng: Đảo ngữ thường được sử dụng trong văn viết trang trọng, chẳng hạn như trong các bài báo, tiểu thuyết và bài phát biểu.

Ví dụ: Bạn có thể nói là “In the heart of the city, a grand cathedral stood.” (Ở trung tâm thành phố, có một thánh đường lớn) Cách diễn đạt này giúp câu văn trở nên trang trọng và ý nghĩa hơn.

 • Tạo sự ngạc nhiên hoặc bất ngờ: Đảo ngữ có thể được sử dụng để tạo ra sự ngạc nhiên hoặc bất ngờ cho người đọc hoặc người nghe.

Ví dụ: Bạn có thể đọc một câu như sau: “Never before had I experienced such fear.” (Chưa bao giờ tôi trải qua nỗi sợ hãi như vậy)

Ở ví dụ này, sự đảo ngược giúp nhấn mạnh vào mức độ sợ hãi của người nói.

Các cấu trúc đảo ngữ thường gặp nhất trong tiếng Anh

Bạn sẽ thường gặp nhất 5 cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh dưới đây, hãy ghi nhớ cách sử dụng chúng nhé:

1. Cấu trúc đảo ngữ với các trạng từ dùng để chỉ tần suất

 • Cấu trúc: Frequency adv + Aux V + S + V

Trạng từ tần suất thường gặp trong cấu trúc đảo ngữ là never, rarely, seldom, little…

 • Ví dụ:

Jack has never worked so hard in all his life = Never has Jack worked so hard in all his life. (Jack chẳng bao giờ làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời anh ta).

Sophia rarely does her homework = Rarely does Sophia do her homework. (Sophia hiếm khi làm bài tập về nhà).

I have never listened to such kind of music = Never have I listened to such kind of music. (Tớ chẳng bao giờ nghe thể loại nhạc đó cả).

2. Cấu trúc đảo ngữ với not any và no

 • Cấu trúc: Not any/ No + N + Aux V + S + V.
 • Ví dụ:

No expensive dress shall he buy for you = Not any expensive dress shall he buy for you. (Anh ta sẽ không mua cho bạn chiếc váy đắt tiền nào nữa).

Not any chances will they meet each other in the future. (Không có cơ hội nào để họ gặp nhau trong tương lai.)

3. Cấu trúc đảo ngữ với các cụm từ phủ định có chứa no

 • Cấu trúc: Cụm từ phủ định + Aux V + S + V.

Các cụm từ thường gặp nhất của cấu trúc đảo ngữ này:

 • No longer: Không còn nữa.
 • In no way: Không còn cách nào.
 • At no time: Chưa từng bao giờ.
 • On no condition: Tuyệt đối là không.
 • For no reason: không vì bất kỳ lý do gì.
 • No where: Không nơi nào cả.

Ví dụ:

We can’t fix this fan = In no way can we fix this fan (Không có cách nào để sửa cái quạt này).

Jason didn’t have to cry that much = On no account did Jason cry that much. (Chả vì lý do gì mà Jason phải khóc nhiều đến thế).

Leaving home is always a stupid idea = For no reason should you leave home. (Không vì bất kỳ lý do gì mà bạn rời khỏi nhà).

My daddy never lets us go out at night = At no time does my daddy let us go out at night. (Không bao giờ ba tôi để chúng tôi đi chơi vào ban đêm).

AEON mall sells the best bananas = No where can you buy bananas as good as in AEON mall (Không một nơi nào bạn có thể mua chuối ngon như ở AEON mall).

4. Cấu trúc đảo ngữ với dạng cấu trúc no sooner … than

Cấu trúc đảo ngữ với no sooner
Cấu trúc đảo ngữ với no sooner
 • Cấu trúc: No sooner + Aux V + S + V + than + S + V: Không lâu hơn…thì…

Ví dụ:

No sooner did my dad arrive home from work than my family started having dinner. (Ngay sau khi ba rồi về nhà khi tan làm, cả nhà tôi bắt đầu ăn tối cùng nhau).

No sooner did all the receptionists leave than the parcel was delivered to our office. (Ngay sau khi lễ tân tan làm thì bưu kiện được gửi tới văn phòng của chúng tôi).

5. Cấu trúc đảo ngữ với such và so … that

 • Cấu trúc:

Such + adv + N + that + S + V

So + adv/adj + aux V + N + that + S + V

 • Ý nghĩa: Cái gì đó như nào… đến nỗi mà…

Ví dụ: Such an interesting series that he has seen it 2 times = So interesting is this film that he has seen it 2 times. (Bộ phim hay đến nỗi anh ấy đã xem nó đến 2 lần).

>>> Xem chi tiết bài viết về cấu trúc đảo ngữ so that such that

6. Cấu trúc đảo ngữ với cấu trúc not only… but also

 • Cấu trúc: Not only + Aux V + S + V but S also V: Không những … mà còn.

Ví dụ:

Not only is Rose intelligent but also beautiful. (Cô ấy không những rất thông minh mà còn xinh đẹp).

Not only is she friendly but she also speaks Chinese fluently. (Cô ấy không những thân thiện mà còn nói tiếng Trung rất thành thạo).

7. Cấu trúc đảo ngữ với till/ until

 • Cấu trúc: Not until/ till + (S + V)/ time + Aux V + S + V
 • Ý nghĩa: Cho đến khi … thì mới …

Ví dụ:

Not till 11pm did Jennifer finish her task. – Cho đến 11 giờ đêm Jennifer mới hoàn thành công việc của mình.

Not until I told Jeff did he realized that he left his wallet home. – Cho đến khi tôi nói Jeff mới nhận ra anh ấy đã để quên ví ở nhà.

8. Cấu trúc đảo ngữ với only

 • Cấu trúc:

Only after + N/Ving/ (S +V) + Aux V + S + V: Chỉ sau khi.

Only by + N/Ving + Aux V + S + V: Chỉ bằng cách.

Only if + (S+V) + Aux V + S + V: Nếu, chỉ khi mà.

Only in this/that way + Aux + S + V: Chỉ bằng cách này/cách đó.

Only then + Aux + S + V: Chỉ đến lúc đó.

Only when + (S +V) + Aux + S + V = not until: Chỉ đến khi.

 • Ví dụ:

Only after finishing her homework does she watch cartoon. (Chỉ sau khi làm xong bài tập, cô ấy mới được xem hoạt hình).

Only by taxi can we reach the airport on time. (Chỉ bằng cách đi taxi chúng ta mới có thể đến sân bay đúng giờ).

Only if it stopped raining can our children play outside. (Chỉ khi mà trời tặng mưa những đứa trẻ mới được chơi ở ngoài).

Only in this way will they study harder. (Chỉ bằng cách này họ mới học hành chăm chỉ hơn).

Only then could you ring me. – Chỉ đến khi đó bạn mới có thể gọi cho tớ.

Only when he heard my voice did he recognize me. – Chỉ đến khi nghe giọng tớ, anh ấy mới nhận ra tớ.

Cấu trúc đảo ngữ với 3 loại câu điều kiện

 • Cấu trúc đảo ngữ sử dụng với câu điều kiện loại 1

Mệnh đề if sẽ chuyển về cấu trúc Should S + V.

Ví dụ: If Andrew stays, he won’t get any extra benefits = Should he stay, he won’t get any extra benefits. (Nếu Andrew ở lại, anh ấy chẳng nhận thêm lợi ích gì cả.)

 • Cấu trúc đảo ngữ sử dụng với câu điều kiện loại 2

Mệnh đề if sẽ chuyển sang cấu trúc Were + S + to V/ Were + S… 

Ví dụ: If I were him, I would change my laptop. = Were I him, I would change my laptop.

 • Cấu trúc đảo ngữ sử dụng với câu điều kiện loại 3

Mệnh đề if sẽ chuyển sang cấu trúc Had + S + past participle. Với câu phủ định, not sẽ đứng sau chủ ngữ.

Ví dụ: If Jon had had a mobile phone with 4G and google map yesterday, he would have found the way to our home = Had Jon had a mobile phone with 4G and google map yesterday, he would have found the way to our home. (Nếu như Jon có điện thoại di động với 4G và bản đồ hôm qua, anh ấy đã có thể tìm đường tới nhà chúng tôi.)

Bài tập vận dụng với cấu trúc đảo ngữ

Bài tập vận dụng về cấu trúc đảo ngữ
Bài tập vận dụng về cấu trúc đảo ngữ

Bài tập thường gặp nhất của cấu trúc đảo ngữ là bài tập viết lại câu. Chúng ta cùng luyện tập nhé.

 1. He’s never watched such a terrible film.

=> Never…

 1. Tom rarely travels far from his village.

=> Rarely…

 1. Luna is my good friend as well as hers.

=> Not only…

 1. My children are good at mathematics and they can play football really well.

=> Not only…

 1. The manager had just left the office when the parcel arrived.

=> No sooner …

 1. All students didn’t get back to studying until they had finished eating.

=> Only…

 1. The window could not be opened without using force.

=> Only…

 1. If you have further errors with your mobile phone, contact your seller for advice.

=> Should…

 1. If I hear any further news, I will contact him immediately.

=> Should…

 1. If I were you, I would tell Matt the truth.

=> Were…

 1. If the government raised import taxes, they would make all people angry.

=> Were…

 1. If they hadn’t been late, they wouldn’t have missed the last bus to the airport.

=> Had…

 1. He is strong enough to lift a heavy bag.

=> So…

 1. The water is hot. We cannot drink it now.

=> Such…

 1. The days were foggy. We couldn’t see the highway clearly.

=> Such…

 1. If Harry listened to his mom’s advice, he would not waste money on playing video games.

=> Were Harry…

 1. If I had the chance, I would hire all of the CDs in the shop.

=> Were I…

 1. They had to wait for over 9 hours before their train left.

=> Only…

 1. Andrew bought so many shoes that he didn’t know when to wear them.

=> So many shoes…

 1. Customers rarely find good but cheap service on Black Friday.

=> Rarely do …

Đáp án

 1. Never has he watched such a terrible film.
 2. Rarely does Tom travel far from his village.
 3. Not only is Luna my good friend, but also hers
 4. Not only are my children good at mathematics, but they also can play football well.
 5. No sooner had the manager left the office than the parcel arrived.
 6. Only when all the students had finished eating did they get back to study.
 7. Only by using force could the window be open.
 8. Should you have further errors with your mobile phone, contact your seller for advice.
 9. Should I hear any further news, I will contact him immediately.
 10. Were I you, I would tell Matt the truth.
 11. Were the government to raise import taxes, they would make people angry.
 12. Had they not been late, they wouldn’t have missed the last bus to the airport.
 13. So strong is he that he can lift a heavy bag.
 14. Such hot water that we can’t drink it now.
 15. Such foggy days that we couldn’t see the highway clearly.
 16. Were Harry to listen to his mom’s advice, he would not waste money on playing video games.
 17. Were I to have the chance, I would hire all of the CDs in the shop.
 18. Only after over 9 hours waiting did their train leave.
 19. So many shoes did Andrew buy that he didn’t know when to wear them.
 20. Rarely do customers find good but cheap service on Black Friday.

Như vậy, cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh rất linh hoạt và phổ biến. Bạn sẽ thường xuyên gặp cấu trúc này trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày cũng như trong các đề thi. Bạn hãy nhớ thường xuyên luyện tập các bài tập cũng như đọc kỹ ngữ pháp để sử dụng thành thạo nhé. Chúc bạn thành công!

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top