Hotline: 0865.961.566

Chính sách hoàn học phí & cam kết đầu ra

PHẦN 1 – NGHỈ HỌC & HỌC BÙ

 • Để đảm bảo chất lượng cho quá trình học tập, học viên được phép nghỉ không quá 02 buổi học trên tổng số buổi của khóa học và lớp học bổ trợ. Quá số buổi này (từ buổi số 3), PEP English sẽ không đảm bảo đầu ra cho học viên. (Đối với lớp học Grammar 1 và Grammar 2 học viên chỉ được phép nghỉ 01 buổi/khóa học.
 • Khi có việc buộc phải nghỉ học, học sinh phải thông báo với trung tâm trước khi lớp học bắt đầu để được sắp xếp học bù theo lịch của trung tâm. (Các học viên đến muộn sẽ không được xếp học bù).
 • Trung tâm PEP English chỉ cam kết đảm bảo đầu ra cho các học viên đi học, đi thilàm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của trung tâm.
 • Bài Final Test (Kiểm tra Cuối kỳ) nằm trong tổng số buổi học theo quy định của khóa học. Học viên cần tham dự học đầy đủ. Với các trường hợp có lý do chính đáng, học viên cần báo lại với trung tâm để được xem xét và hỗ trợ.

PHẦN 2 – HOÀN HỌC PHÍ

Trung tâm chỉ hoàn lại học phí đối với các trường hợp sau:

 • PEP English không mở được lớp theo đúng kế hoạch. Học viên sẽ được hoàn lại 100% học phí hoặc được chuyển sang lớp học khác cùng trình độ theo nhu cầu của học viên.
 • Học viên xin rút phí vì lý do cá nhân trước ngày khai giảng 07 ngày sẽ được hoàn lại 70% học phí. Trong trường hợp này, học viên cần đến trung tâm và điền vào bản yêu cầu hoàn phí – “REFUND FORM” theo sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn. Yêu cầu sẽ được xét duyệt trong thời gian 07 ngày làm việc. Sau thời gian 07 ngày, học phí sẽ được hoàn lại bằng hình thức tiền mặt tại cơ sở đã đăng kí của trung tâm.

LƯU Ý: Lệ phí giữ chỗ là khoản đặt cọc cho việc đăng ký tham gia lớp học và KHÔNG được hoàn trả lại.

PHẦN 3 – THAY ĐỔI KHÓA HỌC

 • Học viên có nhu cầu thay đổi khóa học cần thông báo với trung tâm sớm nhất có thể.
 • Trung tâm chỉ xét duyệt thay đổi khóa học trong các trường hợp sau:
 • Trình độ của khóa học không phù hợp với sự tiếp thu của học viên (chỉ áp dụng trong 02 buổi đầu tiên học viên đi học mà không phù hợp với khóa học).
 • Khoá học bị trùng với lịch học/ lịch làm việc đột xuất của học viên
 • Học viên được thay đổi khóa học một lần duy nhất.
 • Lệ phí thay đổi khóa học là 000.000 VND.

PHẤN 4 – BẢO LƯU KHOÁ HỌC

 • Chỉ áp dụng bảo lưu khóa học đối với những học viên đã đóng đủ 100% học phí và có lý do chính đáng. Học viên sau khi đã xin bảo lưu thì không được hoàn phí nhưng được phép chuyển nhượng học phí sang cho người khác.
 • Học viên chỉ được bảo lưu khóa học một lần duy nhất.
 • Lệ phí bảo lưu khóa học là 000.000 VND.
 • Học viên chỉ được đăng ký bảo lưu trong vòng 05 buổi học đầu tiên của khóa học, nếu học viên đã học quá 05 buổi đầu tiên của khóa học sẽ không được bảo lưu khóa học.

LƯU Ý: Thời gian bảo lưu khóa học tối đa là 90 ngày. Trường hợp học viên nhập viện có giấy chứng nhận từ cơ sở y tế, trung tâm sẽ bảo lưu miễn phí cho học viên trong thời gian học viên được yêu cầu chữa trị & phục hồi.

PHẦN 5 – ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CAM KẾT ĐẦU RA

Trung tâm cam kết đảm bảo đầu ra cho các trường hợp sau:

 • Học viên đạt đủ điểm đầu vào của khóa học.
 • Học viên không nghỉ quá số buổi học theo quy định của khóa học (bao gồm các buổi lý thuyết và buổi trợ giảng).
 • Học viên làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên và trợ giảng.
 • Học viên đi học đầy đủ và đúng giờ. (Trường hợp học viên đi học muộn quá 20 phút sẽ được tính là nghỉ 1/2 buổi học và đi học muộn 2 buổi sẽ tính như nghỉ 01 buổi học. Nếu học viên đi muộn với tần suất nhiều lần, trung tâm sẽ không đảm bảo đầu ra).
 • Học viên hoàn thành bài Test cuối khóa của trung tâm, muộn nhất trong khoảng thời gian 1 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học để được đánh giá đúng trình độ sau khóa học.

Đối với học viên đạt đủ các điều kiện trên mà không đạt đủ điểm IELTS đầu ra của khóa học, trung tâm sẽ sắp xếp lớp cho học viên học lại miễn phí khoá học cùng trình độ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày học sinh làm bài thi cuối kì tại trung tâm. (Trường hợp học viên tiếp tục tự ôn tập kiến thức và tham gia thi chính thức với hội đồng thi BC hoặc IDP, trung tâm áp dụng cam kết đầu ra trong thời gian tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc khoá học)

Scroll to Top