Hotline: 0865.961.566

Involved đi với giới từ gì? Involved in hay involved with

Theo từ điển Oxford, “involved” là một trong 100 từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. Nó được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ văn viết đến văn nói.

Chính vì vậy, Involved đi với giới từ gì là chủ đề ngữ pháp mà khá nhiều bạn đọc muốn tìm hiểu khi học tiếng Anh. Trong các ngữ cảnh, tính từ involved thường sẽ đi cùng với giới từ in hoặc with. Hai giới từ này mang đến hai cách sử dụng khác nhau cho involved. Cùng theo dõi nội dung dưới đây để hiểu rõ hơn về chủ đề này nhé.

Involved & involve là gì?

Involved là gì?

– Involve là ngoại động từ có nghĩa là gồm, bao hàm, làm liên lụy đến. Ngoài ra, involve còn có các ý nghĩa khác như thu hút tâm trí vào, đòi hỏi phải, thu hút vào.

Ví dụ: You shouldn’t involve yourself in their problems. (Bạn không nên để mình dính líu đến các rắc rối của họ.)

– Trong khi đó, tính từ Involved mang ý nghĩa bao gồm, chứa đựng, liên quan đến các yếu tố khác nhau.

Ví dụ: The project involved a team of designers, and technicians. (Dự án này bao gồm một nhóm nhà thiết kế và kỹ thuật viên)

– Ngoài ý nghĩa kể trên, Involved còn mang ý nghĩa sự phức tạp hoặc rắc rối.

Ví dụ: This case was very involved. (Vụ kiện này rất phức tạp.)

Involved đi với giới từ gì?

Involved đi với giới từ gì?

Sau involved là gì? Tính từ involved sẽ đi kèm 2 giới từ là in và with. Mỗi giới từ đi với involved sẽ có những cách sử dụng riêng.

1. Involved đi cùng giới từ in

Cụm từ involved in có nghĩa tham gia, liên quan đến hay bao gồm trong. Cụm từ này sử dụng trong câu có cấu trúc: To be/ get involved in + something.

➤ Cấu trúc này miêu tả hành động tham gia vào hoạt động, công việc, vấn đề nào đó. Chúng ta thường sử dụng danh từ, động từ cụ thể, xác định rõ ràng để mô tả về sự kiện đó.

Ví dụ: She is involved in the school’s drama club. (Cô ấy tham gia câu lạc bộ kịch  tại trường học)

➤ Involved in sử dụng để miêu tả mối liên hệ, sự liên quan dự án cụ thể.

Ví dụ: We were involved in a accident on the way to the airport. (Chúng tôi bị liên quan đến một tai nạn khi đi đến sân bay)

➤ Involved in nói về việc đối tượng bị dính líu đến hành động, tình huống nào đó.

Ví dụ: She decided to get involved in the environmental cleanup campaign. (Cô ấy tham gia vào chiến dịch làm sạch môi trường)

➤ Cụm từ involved in và take part in không thể sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp.

 • Involved in sử dụng để diễn tả việc tham gia hoạt động hoặc dự án cụ thể. Còn take part in ám chỉ sự tham gia trong một sự kiện, một loạt các hoạt động.
 • Involved in diễn tả sự liên quan đến vấn đề hay tình huống nào đó. Còn take part in không có nghĩa này. 

Bài viết liên quan: Include đi với giới từ gì?

2. Involved đi cùng giới từ with

Involved đi với giới từ gì? Involved with có nghĩa là liên quan với ai đó hoặc cái gì đó. Cụm từ này dùng để miêu tả sự liên kết, sự tham gia với một người hoặc một tổ chức nào đó liên quan đến hoạt động cụ thể.

Cấu trúc câu: to be/ get involved with + something/ somebody.

Ví dụ: She is involved with a local charity that helps underprivileged children. (Cô ấy tham gia tổ chức từ thiện để có thể giúp đỡ trẻ em khó khăn).

Cấu trúc này giống cấu trúc to be/get involved in + something nhưng ám chỉ sự tương tác hoặc tham gia chặt chẽ hơn. 

Cách phân biệt giữa involved in và involved with

Cách phân biệt giữa involved in và involved with

Cách sử dụng Involved in và involved with có những sự khác biệt như:

Be/ Get involved in

Mô tả ai đó trực tiếp tham gia công việc, sự kiện, hành động nào đấy. Đặc biệt, trong lĩnh vực hành pháp, involved được dùng để nói về ai đó bị dính líu đến hành động phi pháp.

Ví dụ:

Without jobs, they get involved in social problems such as drugs, prostitutions etc. (Không việc làm, họ tham gia vấn đề xã hội như ma túy, mại dâm.)

Be/ Get involved with

Sử dụng cụm từ này để nói về việc một người có mối liên hệ với điều gì đó.

Ví dụ: 

Mr. Peter believed that his son was involved with criminals, so he hired a private detective to find out.

(Ông Peter tin rằng con trai mình có liên quan đến tội phạm, nên ông thuê thám tử riêng theo dõi sự việc.)

Ngoài ra thì Involved with còn có cách sử dụng khác để nói về việc ai đó có mối quan hệ giao thiệp với tổ chức, công ty.

Ví dụ:

I do not like Tom so I will never get involved with someone like him. (Tôi không thích Tôm nên tôi sẽ không giao du với anh ấy.) 

Bên cạnh đó, cụm từ này dùng để nói mối quan hệ tình cảm phức tạp của chủ thể với người khác. 

Ví dụ:

She was romantically involved with your colleague. (Cô ấy có mối quan hệ tình cảm cùng với đồng nghiệp.)

Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập 1: Sử dụng involved đi với giới từ with, in để hoàn thành các câu sau:

 1. I’m looking to……………a community service project by the end of the month.
 2. He is ……………a lot of charity work in his free time.
 3. They were ……….. a car accident on their way to the school.
 4. My younger is ………… a charity organization that helps children with disabilities.
 5. She is ……… the planning committee for the school fundraiser.

Đáp án:

 1. get involved in
 2. involved in
 3. involved in
 4. involved with
 5. involved in

Bài tập 2: Điền “involved with” hay “involved in” thích hợp vào ô trống 

 1. I really want to _____________ the drama club this semester.
 2. The artist is ____________ a new song with a group of musicians.
 3. We were ____________ a heated debate about finance last night.
 4. The company is ____________ a new project to develop environmentally friendly products.

Đáp án:

 1. get involved with
 2. involved with
 3. involved in
 4. involved in

Involved đi với giới từ gì và cách sử dụng như thế nào đã được giải đáp cụ thể ở nội dung trên. Nắm vững được chủ đề ngữ pháp này sẽ giúp bạn bổ sung thêm kiến thức cho việc học tiếng Anh.

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top