Hotline: 0865.961.566

Kết quả làm bài test của con

Chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách đầu tiên trên hành trình

PEP xin thông báo kết quả kiểm tra của bạn như sau:

%POINT_SCORE%

%CORRECT_SCORE%

Khối lớp phù hợp: Receptive

Chú ý: Kết quả test sẽ được bảo lưu trong vòng 03 tháng sau khi làm bài

Các khoá học tại PEP

icon pep pose 3

Khoá Pronounciation

Giúp con nắm vững kiến thức, tự tin giao tiếp

icon pep pose 9

Khoá IETLS Online

Giúp con nắm vững kiến thức, luyện nghe, viết

Ôn tập lại kiến thức của bạn

Học tiếng anh lớp 6

Câu hỏi đuôi: phân loại, cách dùng & cách làm bài

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi ngắn được đặt ở cuối một câu trần thuật, thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để xác ...

21/06/2024

Cách dùng cấu trúc Remember chuẩn ngữ pháp

Trong tiếng Anh, remember là một động từ đa nghĩa, có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau để diễn tả việc nhớ một hành động, sự kiện, ...

18/06/2024

4 trường hợp sử dụng cấu trúc let trong tiếng Anh thường gặp

Trong tiếng Anh, cấu trúc let được sử dụng để diễn tả việc cho phép hoặc đề nghị ai đó làm điều gì đó. Đây là một cấu trúc phổ ...

18/06/2024

Học tiếng anh lớp 7

Câu hỏi đuôi: phân loại, cách dùng & cách làm bài

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi ngắn được đặt ở cuối một câu trần thuật, thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để xác ...

21/06/2024

Cách dùng cấu trúc Remember chuẩn ngữ pháp

Trong tiếng Anh, remember là một động từ đa nghĩa, có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau để diễn tả việc nhớ một hành động, sự kiện, ...

18/06/2024

4 trường hợp sử dụng cấu trúc let trong tiếng Anh thường gặp

Trong tiếng Anh, cấu trúc let được sử dụng để diễn tả việc cho phép hoặc đề nghị ai đó làm điều gì đó. Đây là một cấu trúc phổ ...

18/06/2024

Học tiếng anh lớp 8

Câu hỏi đuôi: phân loại, cách dùng & cách làm bài

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi ngắn được đặt ở cuối một câu trần thuật, thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để xác ...

21/06/2024

Cách dùng cấu trúc Remember chuẩn ngữ pháp

Trong tiếng Anh, remember là một động từ đa nghĩa, có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau để diễn tả việc nhớ một hành động, sự kiện, ...

18/06/2024

4 trường hợp sử dụng cấu trúc let trong tiếng Anh thường gặp

Trong tiếng Anh, cấu trúc let được sử dụng để diễn tả việc cho phép hoặc đề nghị ai đó làm điều gì đó. Đây là một cấu trúc phổ ...

18/06/2024

Học tiếng anh lớp 9

Câu hỏi đuôi: phân loại, cách dùng & cách làm bài

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi ngắn được đặt ở cuối một câu trần thuật, thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để xác ...

21/06/2024

Cách dùng cấu trúc Remember chuẩn ngữ pháp

Trong tiếng Anh, remember là một động từ đa nghĩa, có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau để diễn tả việc nhớ một hành động, sự kiện, ...

18/06/2024

4 trường hợp sử dụng cấu trúc let trong tiếng Anh thường gặp

Trong tiếng Anh, cấu trúc let được sử dụng để diễn tả việc cho phép hoặc đề nghị ai đó làm điều gì đó. Đây là một cấu trúc phổ ...

18/06/2024
Scroll to Top