Hotline: 0865.961.566

KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO

Bài kiểm tra gồm 4 phần:

  • Grammar
  • Vocabulary
  • Reading
  • Listening

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra PEP sẽ đề xuất khoá học phù hợp với trình độ của bạn.

Scroll to Top