Hotline: 0865.961.566

IELTS WRITING TEST BY CHAT GPT

Chấm và chữa IELTS Writing Task 2 bằng chat GPT

Làm bài trực tuyến, nhận kết quả Writing nhanh chóng

Check ngữ pháp chính xác

Nâng cấp, gợi ý từ vựng IELTS mới

Cải thiện IELTS Writing chỉ sau 2 tuần

IELTS WRITING TEST BY CHAT GPT

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀY?

ĐÂY LÀ CÔNG CỤ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Công cụ được cấu hình hoàn toàn miễn phí bởi ANH NGỮ QUỐC TẾ PEP để giúp bạn cải thiện IELTS Writing chỉ sau 2 tuần

NHẬN KẾT QUẢ NGAY SAU KHI NỘP BÀI

Ngay sau khi nộp bài, công cụ
sẽ trả về kết quả bao gồm:
– Sửa các lỗi ngữ pháp
– Nâng cấp từ vựng IELTS
– Phân tích bài làm của bạn và
nhận xét
– Bài chữa tham khảo

CHẤM ĐIỂM KHÁCH QUAN DỰA TRÊN 4 TIÊU CHÍ

– Task Achivement/
Task Response [TA]
– Coherence and Cohesion [CC]
– Lexical Resource [LR]
– Grammatical Range and
Accuracy [GRA]

CÔNG CỤ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

PEP Pose 17

Các luận điểm hay cần có và nên có trong đoạn sẽ được tổng hợp lại và so sánh với các luận điểm trong bài làm. Từ đó có thể đối chiếu và lưu lại, sử dụng cho lần sau nếu gặp bài tương tự.Ở phần sau đó, công cụ sẽ gợi ý các bài
viết mâu hay để có thể tham khảo thêm.

TRẢ LỜI ĐÚNG CÂU HỎI ĐỀ BÀI

TASK ACHIEVEMENT/ TASK RESPONSE – TA

– Trả lời hết các câu hỏi của đề bài, trả lời
đúng trọng tâm
– Nêu các quan điểm của bản thân
– Dùng các luận điểm, luận cứ để làm rõ ý
cho các quan điểm đã nêu
– Cần nêu rõ ràng là bạn đồng ý hay không
đồng ý với quan điểm của đề bài
– Cần viết tối thiếu 250 từ cho bài writing
task 2 này

MẠCH LẠC VÀ LIÊN KẾT

COHERENCE AND COHESION – CC

– Sắp xếp các ý tưởng logic giữa các đoạn
và trong cùng 1 đoạn
– Ý chính của đoạn phải rõ ràng
– Sử dụng các liên từ để nối các câu, các
vế câu và các đoạn sao cho mạch lạc

TỪ VỰNG

LEXICAL RESOURCE – LR

– Vận dụng và sử dụng vốn từ vựng phù
hợp với chủ đề bài viết
– Tránh dùng sai các từ ngữ
– Sử dụng linh hoạt các từ đồng nghĩa và
trái nghĩa để tránh lặp từ
– Sử dụng các từ ngữ nâng cao hoặc ít gặp
– Kiểm tra kỹ lưỡng các lỗi chính tả trước
khi nộp bài

NGỮ PHÁP

GRAMMATICAL RANGE AND ACCURACY – GRA

Vận dụng các cấu trúc mà bạn đã nắm
vững
– Sử dụng linh hoạt các thì cho đúng ngữ
cảnh
– Sử dụng các từ vựng và ngữ pháp linh
hoạt, phù hợp với bài viết
– Cần hạn chế các lỗi sai cơ bản nếu bạn
không muốn bị trừ nhiều điểm

CÔNG CỤ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

IELTS Writing Task 2 Tool hoạt động như thế nào?

KIỂM TRA BÀI LUẬN IELTS WRITING TASK 2 NGAY THÔI NÀO !

PEP Pose 16
Scroll to Top