Hotline: 0865.961.566

Các dạng bài tìm lỗi sai tiếng Anh thường gặp và phương pháp làm

Tìm lỗi sai tiếng Anh là một trong những dạng bài quá đỗi quen thuộc với các bạn học sinh, nó thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Rất nhiều bạn gặp khó khăn khi làm dạng bài này vì phải ghi nhớ rất nhiều cấu trúc ngữ pháp, từ loại và cách dùng. Vậy làm thế nào để chinh phục dạng bài này và đạt điểm tối đa trong các kỳ thi tiếng Anh quan trọng? Mời các bạn cùng đến với bài viết chia sẻ dưới đây của Anh Ngữ Quốc tế PEP, cùng theo dõi nhé!

Tổng quan về bài tập tìm lỗi sai trong tiếng Anh

Trong những năm gần đây, xu hướng ra đề thi môn tiếng Anh thường xuất hiện dạng bài tìm và sửa lỗi sai trong câu tiếng Anh. Theo đó, đề bài sẽ cố tính viết sai một câu tiếng Anh nào đó và gạch chân (hoặc một cách phân biệt khác) dưới một số đáp án để người làm lựa chọn xem đâu là lỗi sai và tìm cách sửa lại chúng. 

Các lỗi sai thường gặp của dạng bài tìm lỗi sai trong tiếng anh này là: ngữ pháp, từ vựng, từ loại, trật tự của từ,….

Ví dụ như:

 • If he works hard, he would be successful in anything he does.

Trong ví dụ này, lỗi sai đó chính là: “would” là động từ trợ thời dùng để chỉ điều giả định trong tương lai, trong khi “be” là động từ to be ở thì hiện tại. Câu này cần dùng thì tương lai đơn (will be) để chỉ điều kiện.

Sửa lỗi: If he works hard, he will be successful in anything he does.

 • Joe, along with his talented students, are going to be on the winter camp to USA.

Ở ví dụ này lỗi sai chính là: “are” là động từ to be ở số nhiều, trong khi đó chủ ngữ của câu là “Joe” (số ít).

Sửa lỗi: Joe, along with his talented students, is going to be on the winter camp to USA.

Tổng quan về bài tìm lỗi sai trong tiếng Anh
Tổng quan về bài tìm lỗi sai trong tiếng Anh

Các dạng bài tìm lỗi sai trong tiếng Anh thường gặp

Để biết được cách làm bài tìm lỗi sai trong tiếng Anh, trước hết chúng ta cần phân biệt các dạng bài này, cụ thể là:

Dạng 1: Sai về chính tả, số ít, số nhiều

Với dạng bài này, đề bài sẽ cho một từ viết sai chính tả và chúng ta cần phải tìm ra lỗi sai đó thông qua những kiến thức từ vựng đã học. 

For example: There are differences and similarities between Vietnamese and Chinese culture

Ở đây, chúng ta thấy là đề bài gạch chân dưới  từ: there are, similarities, Vietnamese và culture. Lỗi sai ở trong câu này là culture và phải sửa lại thành cultures, bởi vì văn hóa của 2 nước nên phải để ở số nhiều.

>>> Cập Nhật Thêm: In order that là gì? So sánh in order that với in order to và so as to

Dạng 2: Sai về cách dùng các từ loại: động từ, danh từ, tính từ,…. và cấu trúc câu

Như các bạn đã biết, trong tiếng Anh có 2 cấu trúc câu Such … that và So …. that như sau:

So + adj/ adv + that + clause

Such + (a/ an) + adj + N + that + clause

Để phân biệt hai dạng câu trên, trước hết chúng ta cần quan sát xem câu đã cho có mạo từ a/ an hay danh từ gì không để dùng so hoặc such cho phù hợp.

Cùng phân tích ví dụ dưới đây:

For example: The girl is such tall that she can almost touch the trees in the garden. 

Như chúng ta đã biết thì sau “such” sẽ cộng với giới từ a/ an + adj + N + that và mệnh đề. Tuy nhiên, ở câu trên, sau ”such” lại là một danh từ, nên cấu trúc đúng trong câu này phải là so. Vì vậy đáp án sai trong câu này là “such” và chúng ta sẽ sửa thành “so”.

Ngoài 2 cấu trúc câu ở trên, ta còn có many và much cũng dễ gây nhầm lẫn và thường xuyên xuất hiện trong dạng bài tìm lỗi sai tiếng Anh. Theo đó, many sẽ đi trước các danh từ đếm được số nhiều còn much sẽ đi kèm với danh từ không đếm được.

Các dạng bài tìm lỗi sai trong tiếng Anh thường gặp
Các dạng bài tìm lỗi sai trong tiếng Anh thường gặp

Dạng 3: Sai về ngữ pháp

Về ngữ pháp trong tiếng Anh, thông thường trong đề bài sẽ xuất hiện một số lỗi sai dưới đây:

 • Sai về thì của động từ

Có thể nói, đây là một lỗi sai phổ biến nhất và để làm được dạng bài này, bắt buộc chúng ta phải nắm được các thì trong tiếng Anh, cụ thể là về dấu hiệu nhận biết và cách chia động từ sao cho phù hợp.

Cùng phân tích ví dụ dưới đây để tìm ra lỗi sai nhé:

“Henry rides his black to school everyday with his brother, does he?”

Phân tích: Xét thấy câu trên được chia ở thì hiện tại đơn và động từ đi với chủ ngữ he sẽ chia ở dạng số ít thể khẳng định là “rides”. Với câu hỏi đuôi phải có trợ động từ ở dạng số ít thể phủ định và thì hiện tại đơn. Do đó, lỗi sai ở đây là “does he” và cần sửa thành “doesn’t he”.

 • Sai về đại từ quan hệ

Trong tiếng Anh, các đại từ quan hệ mà chúng ta thường gặp là who, whom, whose, which, that,… Mỗi đại từ sẽ có cách sử dụng khác nhau. Điển hình như: who thay thế cho danh từ chỉ người which thay cho danh từ chỉ vật. 

For example: The man of whom the yellow motorbike is parked in front of the bank is a famous pop star.

Rõ ràng chúng ta nhận thấy lỗi sai trong câu này là “of whom the”, bởi vì đứng giữa hai danh từ chỉ người và vật thì chúng ta phải dùng “Whose” mới chính xác.

 • Sai về bổ ngữ

Để tìm và sửa lỗi sai trong tiếng Anh, chúng ta cần lưu ý về cách dùng to infinitive, bare infinitive và Ving.

Ví dụ: Do you feel like go to the zoo on Sunday?

Nhìn vào ví dụ này, chúng ta biết được ngay lỗi sai là “go” bởi theo sau like sẽ là động thêm ing. Vì vậy, “go” là đáp án sai và chúng ta sẽ sửa lại thành going.

 • Sai về cách sử dụng câu điều kiện

Mẹo tìm lỗi sai trong tiếng Anh đối với dạng này là chúng ta cần phải ghi nhớ về cấu trúc và cách sử dụng của từng loại câu điều kiện. Khi đó, bạn chỉ cần nhìn vào đề bài là đã biết ngay đâu là lỗi sai và cần sửa như thế nào. 

For example: If David had have a map, he would not have got lost.

Đối chiếu câu này vào câu điều kiện loại 3, ta biết ngay lỗi sai là “have”. Bởi lẽ, theo công thức: If + S + had + V(PII), S + would + have + VPII. Thì have trong câu này phải được chia thành had mới đúng. Do đó, “have” là sai và sửa lại thành had.

 • Sai về giới từ

Trong tiếng Anh, giới từ thường đi thành cụm cố định như: to be fond of, to be fed up with, to depend on, at least,… Do đó, các bạn cần học thuộc lòng và ghi nhớ những cụm từ này để làm dạng bài tìm lỗi sai tiếng Anh tốt hơn. 

Ex: Lisa has many fond memories on her time at school.

Theo sau fond là giới từ of nó mang nghĩa là thích một ai đó, một điều gì đó rất nhiều. Do đó, nhìn vào câu này ta thấy ngay được “on” là đáp án sai và sửa thành “of”.

 • Sai về các hình thức so sánh

Thông thường sẽ có 3 hình thức so sánh trong tiếng Anh, đó là: so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh bằng. Để làm tốt dạng bài này, chúng ta cần phải nắm chắc cấu trúc của từng loại câu so sánh, đặc biệt đề bài thường đề cập đến hình thức so sánh của tính từ hoặc trạng từ hoặc cố tình trộn lẫn 3 loại câu so sánh này với nhau.

Ví dụ: Anna’s dress is more pretty as that one. 

Theo như cấu trúc so sánh trong tiếng Anh mà chúng ta đã học, so sánh ngang bằng của tính từ và trạng từ thường đi với as, cụ thể là: S + V + as + adj/ adv + as. Do đó, lỗi sai trong câu này sẽ là more và sửa thành as mới là đúng. 

 • Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Với lỗi sai này, các đáp án được gạch chân thông thường là chủ ngữ và động từ chính ở trong câu. Theo đó, chủ ngữ và động từ trong câu này sẽ không đứng cạnh nhau mà bị xen kẽ bởi các thành phần khác như: mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ,…

Ex: Mary likes pupils who studies very hard. 

Ở ví dụ trên ta thấy, vì “likes” hoàn toàn đúng vì chủ ngữ là Mary. Danh từ “Pupils” được chia ở dạng số nhiều là đúng, bởi lẽ dịch nghĩa của câu ra ta có: Mary thích những học sinh những người mà học hành thật chăm chỉ, nên danh từ này chia ở số nhiều là đúng. Xét đến động từ “studies” ta thấy được chia ở số ít là hoàn toàn sai, bởi lẽ danh từ trước nó là số nhiều nên phải sửa thành “study” mới đúng. 

>>> Cập Nhật Thêm: Cách phân biệt most/ most of/ almost/ the most/ mostly trong tiếng Anh

Sai lầm học sinh hay mắc khi làm bài tập tìm lỗi sai

Khi làm dạng bài tìm lỗi sai tiếng Anh rất nhiều bạn thường mắc phải một số sai lầm như sau:

 • Chưa đọc và phân tích kỹ những phương án mà đề bài đưa ra đã vội vàng lựa chọn đáp án, dựa trên cảm tính hoặc nhìn qua đã thấy sai. Bởi trên thực tế, đề bài luôn đưa ra nhiều phương án cho học sinh lựa chọn và thường có yếu tố đánh đố ở trong câu.
 • Tìm được lỗi sai nhưng không biết cách sửa lại: Thông thường với dạng bài này yêu cầu của đề bài sẽ là tìm và sửa lỗi sai cho đúng. Do đó, nếu tìm được lỗi sai mà sửa không lại không chính xác thì bạn sẽ không đạt điểm tối đa ở dạng bài này. Đây cũng là một trong những sai lầm mà các bạn học sinh thường mắc phải. 

Phương pháp làm bài tập tìm lỗi sai

Để đạt điểm tối đa ở dạng bài này, các bạn có thể tham khảo theo các bước của Anh ngữ Quốc tế PEP ở phần dưới đây nhé:

Phương pháp làm bài tập tìm lỗi sai
Phương pháp làm bài tập tìm lỗi sai

Bước 1: Xác định các thành phần ở trong câu

Với mệnh đề chính

Thông thường mệnh đề chính sẽ có cấu trúc câu như sau: S + V + O

Với mệnh đề phụ

 • Mệnh đề trạng ngữ: chỉ thời gian, nơi chốn, sự nhượng bộ, chỉ nguyên nhân, kết quả. 
 • Mệnh đề quan hệ (MĐQH): MĐQH thuộc về chủ ngữ chỉ người/ vật, MĐQH thuộc về tân ngữ chỉ người/ vật, MĐQH lược bỏ (vì thay cho tân ngữ), MĐQH giản lược (Ving/ to V/ Ved)

Theo đó, để làm được dạng bài này, việc đầu tiên cần làm là phân biệt đâu là mệnh đề chính, đâu là mệnh đề phụ, tiếp đó chúng ta sẽ tìm ra lỗi sai ở từng mệnh đề. 

Lỗi sai ở mệnh đề chính:

 • Trong câu có thiếu thành phần nào không?
 • Trong câu có sử dụng từ loại nào không (be + adj)?

Lỗi sai ở mệnh đề phụ:

 • Cấu trúc câu có bị sai không, liên từ được dùng đã đúng nghĩa chưa?
 • Đại từ quan hệ trong câu đã dùng có đúng không?
 • Câu điều kiện thì 2 vế có tương quan chưa?

Bước 2: Kiểm tra về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ở trong câu

Khi đã biết chính xác các thành phần ở trong câu, ta sẽ chú ý đến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ. Theo đó, nếu chủ ngữ số nhiều thì động từ trong câu chia ở dạng nguyên thể. Ngược lại, nếu chủ ngữ số ít thì động từ phải chia.

Bước 3: Xác định thì ở trong câu

Bên cạnh các thì đơn giản trong tiếng Anh, thì các bạn cần chú ý đến thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành. Bởi đây là các thì khó và thường xuyên xuất hiện trong đề thi.

 • Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: recently, lately, since, for, up to now, so far,…
 • Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành: by the time + mốc quá khứ
 • Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành: by the time + mốc tương lai.
 • Công thức chuyển đổi từ thì quá khứ đơn (QKĐ) và quá khứ hoàn thành (QKHT): QKHT + before + QKĐ hoặc QKĐ + after + QKHT.

Bước 4: Câu chủ động hay bị động

Cần xem xét về câu này là chủ động hay bị động dựa vào chủ ngữ và nghĩa của câu.

Bước 5: Tìm lỗi sai về cụm động từ

Về giới từ, mạo từ

Giới từ khác nhau có khả năng làm thay đổi nghĩa hoặc làm sai một cụm từ. Ngoài ra, có những mạo từ đi với cấu trúc cố định trong tiếng Anh. Do đó, cần xem giới từ và mạo từ trong câu đã đúng với cấu trúc đó hay chưa. 

Về bổ ngữ (to V, Ving, Ved)

Mỗi một cấu trúc cấu khác nhau sẽ có một dạng bổ ngữ đi kèm khác nhau. Trong trường hợp, câu không sau tất cả các lỗi như trên thì khả năng cao sẽ sai ở phần bổ ngữ này. 

Bài tập tìm lỗi sai & đáp án

Các bạn hãy vận dụng những kiến thức ở trên và hoàn thành bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh, sửa lại cho đúng dưới đây nhé!

 1. My son feeled excited before his holiday.
 2. Does he take part in the English contest last Saturday?
 3. When did you buy this car? – I buy it 5 years ago
 4. What is she doing? – She draws her future house
 5. Jack is wanting to buy a new laptop
 6. My father gets up at 5 o’clock and is having breakfast everyday.
 7. Lisa has see that film ten times.
 8. The boys are skip in the playground.
 9. Would she like drinking apple juice?
 10. David doesn’t as tall as Jack.

Đáp án tham khảo:

 1. feeled => felt
 2. Does => Did
 3. buy => bought
 4. draws => drawing
 5. is wanting => wants
 6. is having => has
 7. see => seen
 8. are skip => are skipping
 9. drinking => to drink
 10.  doesn’t => isn’t

Gợi ý 3 công cụ (website) check lỗi sai chính xác nhất

Ngoài việc tự tìm kiếm lỗi sai trong câu tiếng Anh cách thủ công, bạn cũng có thể tham khảo và ứng dụng một số website dưới đây.

 công cụ check lỗi sai chính xác nhất
Gợi ý 3 công cụ (website) check lỗi sai chính xác nhất

1. Grammarly

Đây được xem là một trong những web kiểm tra lỗi ngữ pháp trong tiếng Anh online được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trang web này sẽ giúp bạn kiểm tra các lỗi trong câu và sửa lại sao cho đúng. Đồng thời, Grammarly còn hỗ trợ phát hiện đạo văn một cách dễ dàng. Ngoài ra, trang web này còn giúp bạn cải thiện phong cách viết văn bản tiếng Anh tốt hơn.

2. Virtual Writing Tutor

Virtual Writing Tutor là trang web hỗ trợ người dùng kiểm tra và sửa lại các lỗi ngữ pháp tiếng Anh online miễn phí. Hiện nay, có rất nhiều người dùng sử dụng Virtual Writing Tutor để phát hiện và sửa lỗi ngữ pháp cách nhanh chóng, chính xác nhất. Theo đó, website sẽ giúp bạn kiểm tra về lỗi viết hoa, chính tả, vị trí từ,…. trong câu và đưa ra lời giải thích, gợi ý giúp bạn cải thiện cách dùng từ, cấu trúc, phát âm chính xác hơn. 

3. Free Grammar Check

Đây là trang web giúp người dùng tìm ra các lỗi sai hiệu quả nhất. Free Grammar Check được thiết kế với giao diện đơn giản, phông chữ dễ nhìn, hỗ trợ kiểm tra các lỗi tiếng Anh và gợi ý sửa lỗi một cách chuẩn xác nhất.

Như vậy, qua những thông tin chi tiết trên đây, ắt hẳn các bạn đã hiểu rõ và hiểu sâu hơn về cách tìm lỗi sai tiếng Anh – dạng bài thường xuyên xuất hiện trong các đề thi quan trọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, đừng quên truy cập website Anh ngữ Quốc tế PEP để bỏ túi thêm nhiều kiến thức bổ ích và mẹo làm bài hay nhé! 

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top