Hotline: 0865.961.566

Khi nào dùng Can khi nào dùng Could?

Home / Blog / Kiến thức chung / Khi nào dùng Can khi nào dùng Could?

 Can và could là hai động từ khuyết thiếu được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh với ý nghĩa là có khả năng, có năng lực. Vậy khi nào dùng can khi nào dùng could? Ở bài viết dưới đây Anh ngữ quốc tế PEP sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách sử dụng can và could trong từng trường hợp.

Can là gì?

Trong tiếng Anh, “Can” được sử dụng trong câu với ý nghĩa là có khả năng, có năng lực. Cấu trúc câu sử dụng “can” thường là: S + can + Vinf + O với nhiều hàm nghĩa là:

 • Chỉ một việc nào đó có thể xảy ra
 • Chỉ khả năng làm được việc gì đó 
 • Chỉ sự cho phép, xin phép một việc gì đó trong văn nói
 • Khi dùng với động từ tri giác thì “can” mang ý nghĩa tương đương với thì tiếp diễn  
Can là gì?
Can là gì?

Could là gì?

“Could” là dạng động từ quá khứ của “Can”, được sử dụng trong văn nói mang nhiều tính chất lịch sự hơn “Can”. Cấu trúc sử dụng “could” thường là: S + could + Vinf + O. Cấu trúc Could diễn đạt các ý nghĩa như:

 • Chỉ một việc có lẽ xảy ra trong tương lai nhưng chưa khẳng định chắc chắn.
 • Diễn tả sự ngờ vực, sự phản kháng nhẹ nhàng
 • Sử dụng “ could” trong câu điều kiện loại 2
Could là gì?
Could là gì?

Khi nào dùng can & khi nào dùng could?

Hiểu rõ sự khác nhau giữa can và could sẽ giúp bạn đọc biết cách sử dụng đúng trong từng trường hợp. Cụ thể, could và can khác nhau ở một số điểm như sau: 

1. Sự khác nhau khi nói về khả năng phụ thuộc vào ngoại cảnh

Can và could được dùng để diễn tả hành động, sự việc có hoặc không thể xảy ra và phụ thuộc vào yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, dùng can và could có sự khác nhau về thời gian như sau: Can được dùng trong thì hiện tại hoặc thì tương lai còn could được dùng ở thì quá khứ

Ví dụ:

 • If the weather is fine on Sunday, we can play volleyball. (Nếu chủ nhật này thời tiết đẹp, chúng ta có thể đi chơi bóng chuyền.)
 • As the weather wasn’t fine, we couldn’t play volleyball that day. (Vì thời tiết không tốt, chúng ta không thể chơi bóng chuyền vào hôm đó.)

>>> Cập Nhật Thêm: Sau So là gì? Cách sử dụng So và So That trong tiếng Anh

2. Sự khác biệt khi nói về khả năng làm việc gì đó

Can và could đều diễn tả chủ ngữ có tài năng hay kỹ năng gì nhưng có sự khác biệt về thời gian. Cụ thể “Can” dùng để nói về khả năng hay kỹ năng trong hiện tại hoặc trong quá khứ nhưng không bị mai một cho đến hiện tại. Còn “ Could” nói về tài năng, kỹ năng trong quá khứ nhưng không dùng được ở hiện tại.

Ví dụ:

My classmates can deliver speech confidently. (Bạn học của tôi có thể thuyết trình rất tự tin.)

When my son was in high school, he could speak English very well, but he can’t now. (Khi con tôi còn học cấp 3, cậu ấy có thể nói tiếng Anh, nhưng bây giờ cậu ấy không thể nữa.)

3. Khi nhờ vả, yêu cầu, xin phép ai đó làm gì đó một cách lịch sự

Chúng ta dùng can và could nếu muốn nhờ vả hay yêu cầu người làm điều gì cho mình. Tuy nhiên, “could” mang tính chất lịch sự và trang trọng hơn “can” một chút.

Ví dụ :

 • An old man said to me: “Could you do me a favor, please?” (Một ông lão nói với tôi: “Cháu có thể giúp bà được không?)
 • I said to her: “Can you call back the day after tomorrow?” (Tôi nói với cô ấy: “Bạn có thể gọi lại vào ngày kia được không?”)
Khi nào dùng can khi nào dùng could
Khi nào dùng can khi nào dùng could

4. Sử dụng nói về điều không được phép làm do nội quy

Nếu bạn muốn nói về việc ai không được làm gì bởi hành động đó sẽ vi phạm nội quy thì hãy dùng can’t. 

Ví dụ: You can’t wear jeans at work. (Bạn không được mặc quần bò ở chỗ làm việc.)

5. Đề nghị giúp đỡ người khác

Khi ta muốn đưa ra đề nghị giúp đỡ ai việc gì, ta có thể dùng câu hỏi yes-no với ‘Can’.
Ví dụ: It seems like you still have a lot to do. Can I help you input the data?
(Có vẻ bạn còn nhiều việc phải làm. Tôi có thể giúp bạn nhập dữ liệu được không?)

Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập:  Điền can và could vào chỗ trống

 1. Mai … the violin after seven months.
 2. I knew this place very fresh so I … advised Hoa where to go.
 3. When I was four, I …
 4. If you try hard, you … your prọect.

Đáp án:

 1. could play
 2. could
 3. could not swim
 4. can

Phân biệt giữa can và be able to

Bên cạnh việc biết rõ khi nào dùng can khi nào dùng could thì trong tiếng Anh còn có 1 động từ khuyết thiếu khác có ý nghĩa giống can và could đó là be able to. Trong đó, cả “ can” và “ be able to” đều có ý nghĩa diễn tả khả năng. Tuy nhiên “can” dùng để diễn tả ai có thể làm việc gì ở hiện tại, còn “Be able to” mang ý nghĩa diễn tả ai làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ:

 • I can play flute. (Tôi có thể chơi sáo)
 • She’ll be able to buy a new car next month. (Cô ấy có khả năng mua một cái xe ô tô mới vào tháng tới.)

Phân biệt giữa could và be able to

Could là dạng quá khứ của “can” mang ý nghĩa diễn ra việc tưởng chừng có thể xảy ra trong tương lai nhưng chưa chắc chắn. Bên cạnh đó, “Be able to” dùng diễn tả ai có thể làm điều gì đó trong tương lai.

Ví dụ:

The championship of the match could belong to the Eight team. (Quán quân của trận đấu này có lẽ thuộc về nhóm Eight)

I’m so busy that I am not able to cook for myself. (Tôi quá bận đến mức không thể tự nấu ăn cho mình).

Phân biệt giữa can, could và be able to
Phân biệt giữa can, could và be able to

Bài tập vận dụng và đáp án (can/ could/ be able to)

Bài tập: Điền dạng đúng của can, could, be able to vào các câu sau

 1. I haven’t _____concentrate recently on studying.
 2. My mother _____cook very well. 
 3. When he was only 1, Tom _____speak quite well.
 4. Mai lived in Italy for seven years, so she must _____ speak Italian quite well.  

Đáp án:

 1. been able to
 2. Can
 3. could
 4. can’t

Bài viết trên đây đã chia sẻ những thông tin khi nào dùng can khi nào dùng could trong tiếng Anh. Hy vọng những kiến thức này giúp bạn có thể vận dụng đúng trong từng ngữ cảnh cụ thể.

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top