Hotline: 0865.961.566

35+ những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh không chỉ truyền động lực trong quá trình học mà nó còn giúp bạn cải thiện đáng kể các kiến thức về từ vựng. Đồng thời các câu châm ngôn này cũng sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong quá trình giao tiếp hằng ngày hay viết các bài luận văn tiếng Anh. Hãy cùng trung tâm Anh Ngữ Quốc tế PEP khám phá top 35+ câu nói tiếng Anh hay về học tập qua bài viết sau! 

Ý nghĩa của các câu châm ngôn, danh ngôn về học tập

 • Truyền cảm hứng: những câu châm ngôn, câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh được sử dụng để truyền cảm hứng, khích lệ và động viên người khác trong quá trình học tập. Chúng thường chứa đựng những thông điệp tích cực, khuyến khích và đánh thức sự ham muốn và đam mê học hỏi của các bạn học sinh, sinh viên,..
 • Tạo nhận thức: những câu nói về học tập bằng tiếng Anh có thể giúp tạo ra nhận thức về tầm quan trọng của việc học, khám phá và phát triển kiến thức. Chúng nhắc nhở người học về sự cần thiết và lợi ích của việc đầu tư vào quá trình học tập và tự hoàn thiện bản thân.
 • Tinh thần tự giác: những câu nói tiếng Anh về học tập có thể góp phần khơi dậy tinh thần tự giác và trách nhiệm cá nhân đối với việc rèn luyện kiến thức và kỹ năng. Chúng khuyến khích người đọc đặt mục tiêu, tự định hình con đường học tập và chịu trách nhiệm với quyết định và hành động của mình.
 • Hướng dẫn suy nghĩ: các câu nói tiếng Anh hay về học tập mang tính suy ngẫm và thách thức người đọc suy nghĩ sâu hơn về giá trị và ý nghĩa của việc học tập. Chúng khuyến khích người đọc tự đặt câu hỏi, phân tích và xem xét mối quan hệ giữa học tập và cuộc sống.
 • Khám phá tri thức: những câu nói hay về học tiếng Anh về học tập có thể thúc đẩy sự tò mò và khám phá tri thức mới. Chúng khuyến khích người đọc mở rộng phạm vi học hỏi, tìm kiếm kiến thức từ nhiều nguồn và luôn cởi mở với những ý tưởng và thông tin mới.

Tuy nhiên, giá trị và ý nghĩa của những câu nói này có thể khác nhau đối với từng người, tùy thuộc vào trạng thái, tâm trạng và trải nghiệm cá nhân của mỗi người.

Ý nghĩa của các câu châm ngôn
Ý nghĩa của các câu châm ngôn, danh ngôn về học tập

Tổng hợp những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

Hãy cùng trung tâm Anh Ngữ Quốc tế PEP khám phá các câu nói, châm ngôn hay về học tập ngay sau đây: 

 • Education is not the key to success, it is the foundation for it.

(Giáo dục không phải là chìa khóa thành công, nó là nền tảng cho thành công.)

 • The more you know, the more you realize you don’t know – Socrates 

(Càng biết nhiều, bạn càng nhận ra mình không biết nhiều.)

 • Education empowers minds and shapes futures. (Giáo dục trang bị tâm trí và tạo hình tương lai.)
 • Education: Ignite your mind, light up your future.(Giáo dục: Thắp sáng tâm trí, chiếu sáng tương lai.)
 • Education: Your passport to a better tomorrow. (Giáo dục: Hộ chiếu của bạn đến một ngày mai tốt hơn.)
 • If I fail, I rise and try again, over and over. (Nếu tôi thất bại, tôi đứng lên và thử lại nhiều lần sau đó) .
 • You’ll never discover your courage without experiencing wounds.You’ll never gain knowledge without embracing mistakes. You’ll never achieve success without encountering failure.

(Bạn sẽ không bao giờ khám phá được lòng dũng cảm của mình nếu không trải qua những vết thương. Bạn sẽ không bao giờ đạt được kiến thức mà không chấp nhận lỗi lầm. Bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công nếu không gặp phải thất bại.) 

>>> Cập Nhật Thêm: Cách học tiếng anh lớp 9 hiệu quả nên áp dụng ngay

những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

 • I always choose the path of the lazy because they discover the easiest way to accomplish the task.

(Tôi luôn chọn con đường của “người lười” vì họ tìm ra cách dễ nhất để hoàn thành công việc).

 • Never cease learning, for life never stops being a teacher.

(Đừng bao giờ dừng học, vì cuộc sống là một người thầy vĩnh cửu)

 • Once you halt your quest for knowledge, you initiate a journey towards stagnation.

(Một khi bạn dừng lại trong việc tìm kiếm kiến thức, bạn bắt đầu một hành trình đến sự trì trệ.) 

 • Education wields the mightiest weapon in transforming the world. (Giáo dục sở hữu vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới.)
 • The allure of learning lies in its indelibility; it cannot be stolen from you.

(Vẻ đẹp của học tập nằm trong tính vĩnh cửu; nó không thể bị lấy trộm khỏi bạn.)

 • Live as if every day is your last, learn as if you will live forever.

(Hãy sống như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.)

 • Learning is a priceless treasure that accompanies its owner on every journey.

(Học tập là một kho báu vô giá luôn đi cùng chủ nhân trên mọi hành trình.)

 • When you stop learning, you start withering away. (Khi bạn ngừng học tập, bạn bắt đầu lạc hậu.)
 • If I fail, I keep trying, relentlessly. (Nếu tôi thất bại, tôi tiếp tục cố gắng, không ngừng nghỉ.)
 • Bravery is born from wounds, learning emerges from mistakes, and success is forged through failure.”

(Can đảm sinh ra từ những vết thương, học tập nảy sinh từ những sai lầm, và thành công được tạo nên thông qua thất bại.)

 • On the journey to success, laziness has no place. (Trên hành trình đến thành công, lười biếng không có chỗ đứng.)
 • Learning is the gateway to the mind, unlocking new horizons. (Học tập là cánh cửa vào tâm trí, mở ra những tầm nhìn mới.)
 • Adventure is the ultimate teacher, imparting wisdom along the way.

(Cuộc phiêu lưu là người thầy cuối cùng, truyền dạy tri thức trên hành trình.)

 • If I stumble, I rise again, determined to conquer. (Nếu tôi vấp ngã, tôi đứng dậy một lần nữa, quyết tâm chinh phục.)
 • A wise person embraces knowledge, even in the face of foolish questions, while a fool can gain profound wisdom from a single wise answer.

(Một người thông thái chào đón tri thức, ngay cả khi đối diện với những câu hỏi ngớ ngẩn, trong khi một kẻ ngớ ngẩn có thể đạt được sự hiểu biết sâu sắc từ một câu trả lời thông thái.)

 • An educated fool surpasses the foolishness of an ignorant one, for the former possesses knowledge but lacks the wisdom to apply it.”

(Một kẻ ngu dốt có học vượt xa sự ngớ ngẩn của một kẻ vô học, vì người ta có kiến thức nhưng thiếu sự khôn ngoan để áp dụng nó.)

những câu nói hay về học tập

 • While others surrender to sleep, seize the night to study. While others indulge in idleness, let your work propel you forward. While others seek amusement, prepare for success. And while others dream and wish, dare to turn your dreams into reality.

(Trong khi người khác đầu hàng vào giấc ngủ, hãy tận dụng đêm để học hành. Trong khi người khác chìm trong sự lười biếng, hãy để công việc của bạn đẩy bạn đi về phía trước. Trong khi người khác tìm kiếm sự giải trí, hãy chuẩn bị cho thành công. Và trong khi người khác mơ mộng và ước ao, hãy dám biến giấc mơ của bạn thành hiện thực.)

 • To truly appreciate the breathtaking beauty of a snowflake, one must venture out into the biting cold and stand in awe of nature’s delicate masterpiece.

(Để thật sự đánh giá được vẻ đẹp tuyệt vời của một bông tuyết, người ta phải mạo hiểm ra ngoài trong cái lạnh ngắt và ngẩng mình kính phục tác phẩm tinh tế của thiên nhiên.)

 • When a person invests their resources in acquiring knowledge, it becomes an invaluable asset that no one can ever take away.

(Khi một người dùng tài nguyên của mình để có được tri thức, nó trở thành một tài sản vô giá mà không ai có thể lấy đi được.)

 • “In the realm of wisdom, even a foolish question can ignite the flames of enlightenment, as a wise soul discerns profound lessons in the most unexpected places.”

(Trong thế giới của tri thức, ngay cả một câu hỏi ngớ ngẩn cũng có thể làm bùng cháy ngọn lửa của sự khai sáng, khi một linh hồn thông thái nhận biết những bài học sâu sắc trong những nơi không ngờ đến nhất.)

 • “Life’s odyssey beckons us to embrace the ever-evolving lessons, grow amidst the winds of change, conquer the trials that come our way, and cherish the beauty of caring, serving, daring, and friendship.”

(Cuộc hành trình của cuộc sống gọi chúng ta đón nhận những bài học luôn tiến triển, trưởng thành giữa những cơn gió thay đổi, chinh phục những thử thách xuất hiện trên đường đi, và trân trọng vẻ đẹp của sự quan tâm, phục vụ, dám làm, và tình bạn.)

 • Among the foolish, the learned blockhead stands as a testament to the greater depths of ignorance, for their knowledge only highlights the vast void of true wisdom.

(Trong số những kẻ ngu dốt, kẻ ngu dốt có học đứng là biểu tượng cho sự ngu dốt sâu sắc hơn, vì kiến thức của họ chỉ làm nổi bật khoảng trống rộng lớn của sự khôn ngoan thực sự.)

 • When a man invests the wealth of his mind, his intellectual treasury becomes an impenetrable fortress, safeguarding the riches that no external force can plunder.

(Khi một người đàn ông đầu tư tư duy của mình, kho tàng tri thức của anh ta trở thành một pháo đài không thể xuyên thủng, bảo vệ những cống hiến mà không có lực lượng bên ngoài nào có thể cướp đi.)

 • “Life’s adventure: learn, grow, change, overcome, care, serve, dare, befriend, give.”

 (Cuộc phiêu lưu của cuộc sống: học hỏi, trưởng thành, thay đổi, vượt qua, quan tâm, phục vụ, dám làm, kết bạn, cho đi.) 

 • “While others sleep, work, play, and wish, study, work, prepare, and dream.” (Trong khi người khác ngủ, làm việc, chơi và ước mơ, hãy học, làm việc, chuẩn bị và mơ mộng.)

những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

Trung tâm Anh Ngữ Quốc tế PEP đã tổng hợp, khích lệ những câu nói tiếng Anh hay về học tập qua các thông tin trong bài viết trên. Hy vọng rằng bạn đọc sẽ bỏ túi được những câu nói hay, thú vị, bổ ích để tiếp thêm động lực học tập của mình, giúp cho quá trình học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn.

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top