Hotline: 0865.961.566

Cách làm bài tập điền từ loại trong tiếng Anh đạt điểm tối đa

Cách điền từ loại trong tiếng Anh là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm của rất nhiều các bạn học sinh và sinh viên. Bởi lẽ dạng đề này xuất hiện khá phổ biến trong các bài thi quan trọng từ cấp 2, 3, đại học, thậm chí là IELTS. Cách làm bài tập từ loại trong tiếng Anh được chia thành nhiều cấp độ khác nhau từ đơn giản đến phức tạp. Và trong bài chia sẻ này, Anh ngữ Quốc tế PEP sẽ bật mí với bạn bí quyết đạt điểm cao khi gặp dạng bài này, cùng theo dõi nhé!

Vị trí của các từ loại trong câu 

Trước khi tìm hiểu về cách điền từ loại trong tiếng Anh cùng ôn lại một vài kiến thức trọng tâm về các loại từ này nhé!

Danh từ (Noun)

Thường là các danh từ chỉ người, vật và hiện tượng. Vị trí của danh từ trong câu thường là:

 • Đứng đầu câu, đóng vai trò làm chủ ngữ
 • Đứng sau mạo từ “a, an, the”, sau đại từ chỉ định “this, that, these, those” hoặc lượng từ “a lot of, all, many, much”.

Ex: That T-shirt belongs to Jack. (Chiếc áo thun đó là của Jack.)

 • Đứng sau tính từ sở hữu hoặc tính từ thường

Ex: The girl standing there is her sister. (Cô gái đứng ở đó là em gái của cô ấy.)

 • Đứng sau động từ và đóng vai trò làm tân ngữ

Ex: David goes swimming at 6 p.m (David đi bơi vào lúc 6 giờ tối.)

 • Danh từ thường xuất hiện trong các cấu trúc đặc biệt như: enough + N + to V

Ex: She doesn’t have enough time to join the party. (Cô ấy không có đủ thời gian để tham gia bữa tiệc.) 

Vị trí của các từ loại trong câu 
Vị trí của các từ loại trong câu

Động từ (Verb)

Trong tiếng Anh, động từ thường đứng sau chủ ngữ. Đây là vị trí chính của động từ ở trong câu, được dùng để diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ.

Ví dụ:

– I like chocolate.
– The cat is sleeping.
– Water is wet.
Ngoài ra trong một số trường hợp, động từ có thể đứng ở các vị trí khác trong câu như sau:

Động từ đứng trước giới từ:
– I am going to the store.
– He saw the dog in the park.

Động từ đứng sau trạng từ chỉ tần suất:

– I often go to the movies.

– She rarely eats vegetables.

Tính từ (Adjective)

Tính từ thường là những từ được dùng để miêu tả về đặc điểm, tính chất của người, vật hoặc hiện tượng. Vị trí của tính từ trong câu thường là:

 • Đứng sau động từ tobe

Ex: My grandmother is older. (Bà ngoại tôi đã lớn tuổi.)

 • Đứng trước danh từ nhằm bổ nghĩa cho danh từ

Ex: Henry is a handsome boy. (Henry là một chàng trai đẹp trai.)

 • Đứng sau một số động từ như: seem, look, feel, get, become,…

Ex: After a long trip, I feel very tired. (Sau một chuyến đi dài, tôi cảm thấy rất mệt.)

 • Trong một vài cấu trúc đặc biệt thường gặp như:

+, (Not) Adj + enough + to + V

+, Be + too + Adj + (for sb) + to V

+, Be + so + Adj + that + S + V

Ex: The question was so hard that Jay didn’t get a high score. (Câu hỏi quá khó khiến Jay không thể đạt được điểm cao.)

Trạng từ (Adverb)

Trong tiếng Anh, trạng từ là thành phần trong câu có chức năng bổ nghĩa cho động từ, tính từ, cho trạng từ khác hoặc là cả câu. Vị trí của trạng từ trong tiếng Anh có thể thay đổi linh hoạt dựa theo chức năng và ngữ cảnh của câu như sau:

 • Trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ và nếu động từ có tân ngữ thì sau cả tân ngữ. Đây là vị trí phổ biến nhất của trạng từ.

Ví dụ: I walked slowly home.

Ví dụ: I ate the food quickly.

 • Trạng từ chỉ tần suất thường đứng trước động từ.

Ví dụ: I often go to the movies.

Ví dụ: She rarely eats vegetables.

 • Trạng từ chỉ thời gian thường đứng sau động từ.

Ví dụ: I went to the movies yesterday.

Ví dụ: I will go to the movies next week.

 • Trạng từ chỉ địa điểm thường đứng sau động từ.

Ví dụ: I put the book on the table.

Ví dụ: I went to the movies in the city.

Ngoài các trường hợp kể trên, dưới đây là các vị trí đặc biệt của trạng từ trong câu:

 • Trạng từ nhấn mạnh thường đứng trước động từ hoặc tính từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ: I really like chocolate.

Ví dụ: The very tall man is my father.

 • Trạng từ chỉ mức độ thường đứng trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ: I very much like chocolate.

Ví dụ: The very tall man is my father.

Ví dụ: The water is very cold.

 • Trạng từ chỉ nghi vấn thường đứng ở đầu câu.

Ví dụ: Where did you go? When did you meet her?

>>> Cập Nhật Thêm: Mất gốc tiếng Anh cấp 2 phụ huynh & học sinh cần làm gì?

Cách phân biệt từ loại trong tiếng Anh

Bên cạnh vị trí của từ, chúng ta cũng có thể phân biệt các loại từ trong tiếng Anh qua hình thái từ. 

Cách phân biệt từ loại
Cách phân biệt từ loại trong tiếng Anh

Danh từ (Noun)

Hậu tố danh từ Ví dụ
tion nation, education, instruction,…
sion television, impression, vision,…
ce peace, dependence, difference,…
ment pavement, movement environment,…
ity/ty city, quality, identity,…
age damage, marriage, voyage,…
ure future, picture, creature,…
ship friendship, relationship, relationship,…
al approval, proposal, 
ism socialism, optimism, capitalism,…
hood neighborhood, fatherhood, childhood,…
sis analysis
ant assistant, participant, accountant,…
ee employee
cia technician, musician,…
or doctor, 
er teacher, hacker,…
ist artist

Động từ (Verb)

Hậu tố động từ Ví dụ
en soften, shorten, lengthen,…
ate illustrate, demonstrate, irritate,… 
ify identify, beautify, clarify,…
ise/ize realize, industrialize, minimize,…

Tính từ (Adjective)

Hậu tố của tính từ Ví dụ
able comfortable, forgettable, reliable,…
al cultural, national,…
ful peaceful, beautiful, useful,..
ed bored, excited, interested,…
ly daily, friendly, yearly,…
cult difficult
ish childish, selfish
ous delicious, serious, famous,…
ive attractive, impressive,…
less careless, hopeless, homeless,…
i Iraqi, Pakistani, yemeni,…
ic ironic, poetic, classic,…
ian Malaysian, Canadian
en golden, broken, woolen,…
ese Vietnamese, Japanese, Chinese,…

Trạng từ (Adverb)

Hậu tố của trạng từ Ví dụ
ly badly, quickly, excitingly,…
wise clockwise, edgewise,…
ward downwards, upwards, homewards

Các dạng bài tập từ loại thường gặp

Trước khi tìm hiểu về cách điền từ loại trong tiếng Anh cùng khám phá có bao nhiêu dạng bài tập về từ loại thường gặp nhé!

Các dạng bài tập từ loại
Các dạng bài tập từ loại thường gặp

Dạng 1: Nhận biết từ loại qua cấu tạo từ

Đây được xem là dạng bài tập chủ đạo về phần ngữ pháp của các loại từ. Theo đó, bạn cần biết được dấu hiệu nhận biết các loại từ, cấu trúc ngữ pháp để làm dạng bài này.

For example: To become a standout girl at the party today, you should choose a …… dress.

 1. suitably
 2. suitable
 3. suit

Đáp án đúng là B

Dạng 2: Biến đổi từ loại (Word form)

Cách điền từ loại trong tiếng Anh của dạng bài này là bạn cần phải ghi nhớ dấu hiệu nhận biết và chức năng riêng của từng loại từ. Bởi lẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể mà từ đó có thể được chuyển đổi sao cho phù hợp.

Ex: Can I borrow some (pencil)? 

Đáp án: pencils

Dạng 3: Tìm và sửa lỗi sai

Cách làm bài tập từ loại trong tiếng Anh này yêu cầu bạn phải có khả năng tư duy và quan sát kỹ lưỡng về cấu tạo của các loại từ trong câu. 

Ex: In 1998, I was borning at this town. 

Đáp án: borning => born. 

Dạng 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

Một khi đã nắm chắc kiến thức về trật tự từ trong câu, bạn sẽ dễ dàng thực hiện dạng bài này. 

Ex: I/ is/ the/ romantic/ like /best/ books/ “Romeo & Juliet” / of/ one.

=> “Romeo & Juliet” is one of the romantic books I like best. 

Dạng 5: Điền từ loại vào chỗ trống

Cách làm bài tập điền từ loại trong tiếng Anh này là bạn cần xác định đúng loại từ cần điền và chọn ra từ có nghĩa phù hợp với mục đích cũng như ngữ cảnh của câu.

Ex: Jack was …… at the exam result.

Đáp án: excited

>>> Cập Nhật Thêm: 9 công thức câu chẻ trong tiếng Anh & bài tập vận dụng

Cách làm bài tập điền từ loại trong tiếng Anh

Cùng tìm hiểu và lưu lại một vài cách điền từ loại trong tiếng Anh dưới đây để đạt điểm cao trong các kỳ thi nhé!

Các nguyên tắc chung khi làm bài

Cách làm bài tập điền từ loại trong tiếng Anh, đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng một số nguyên tắc chung sau:

 • Xác định từ loại cần điền và tìm kiếm từ có từ loại tương ứng điền vào chỗ trống
 • Thông qua hàm ý và văn phong của câu văn, đoạn văn mà suy ra từ cần điền. 
Các nguyên tắc chung khi làm bài
Các nguyên tắc chung khi làm bài

Các mẹo làm bài tập từ loại và lưu ý khi làm bài

Ngoài những quy tắc điền từ loại trong tiếng Anh như trên, chúng ta cũng không thể bỏ qua một số mẹo dưới đây.

Nếu chỗ trống nằm giữa mệnh đề ở vị trí chủ ngữ

Bước đầu tiên cần làm là khái quát hoá các thành phần của cụm từ chứa chỗ trống, nhằm xác định cấu trúc hoặc thành ngữ đang sử dụng.

 • Động từ được khái quát ở dạng nguyên mẫu (to V)
 • Từ chỉ sự vật được khái quát ở dạng something
 • Từ chỉ người được khái quát ở dạng somebody

Chú ý: Cần đặc biệt chú ý đến giới từ của các cấu trúc hoặc thành ngữ trên

Nếu chỗ trống đầu câu theo sau là dấu phẩy (,)

Ta thực hiện điều adverb, như: suddenly, obviously, consequently, however, therefore, next, recently, nowaday, unfortunately, surprisingly, actually,…

Nếu chỗ trống giữa hai mệnh đề

Ưu tiên điền các liên từ như: after, while, although, because, when,…

Nếu chỗ trống giữa hai mệnh đề ngay sau là sanh từ cần bổ nghĩa

Ta điền các đại từ: whom, who, that, which. 

Bài tập vận dụng và đáp án

Để nắm chắc được kiến thức liên quan đến cách điền từ loại trong tiếng Anh cùng Anh ngữ Quốc tế PEP thực hành một vài bài tập dưới đây nhé!

Bài tập vận dụng và đáp án
Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập 1: Những từ in đậm dưới đây thuộc từ loại nào

 1. My grandfather has to believe in herself if he ever expects to be successful.  
 2. I left for the mountain just before 5 p.m
 3. Jack first went to the store in order to buy a new pair of jeans. 
 4. My mom had breakfast at a restaurant near the rail station. 
 5. Elsa wasn’t strong enough to lift his rice bowl. 

Đáp án:

 1. đại từ
 2. động từ
 3. giới từ
 4. danh từ
 5. tính từ

Bài 2: Điền dạng từ đúng của từ trong ngoặc vào chỗ trống

 1. ……..,, I bought the wrong size for this dress. (lucky)
 2. The new monitor is very kind, generous and ……. (social) 
 3. His son likes acting and outdoor….. (act) 
 4. Lisa was Jack’s……….. (assist)
 5. David made an……….. to see us at 1 o’clock. (arrange)

Đáp án:

 1. Unluckily
 2. sociable
 3. activities
 4. assistant
 5. arrangement

Bài 3: Tìm lỗi sai trong các câu dưới đây và sửa lại cho đúng

 1. I want more waters than that.
 2. There are many fuels on the table
 3. My younger sister gave me a great deal of troubles. 
 4. Horses eat glasses.
 5. My mom didn’t have many luggages. 

Đáp án:

 1. waters => water
 2. are => is, fuels => fuel
 3. a great deal of => a lot of,  troubles =>  trouble
 4. glasses => glass 
 5. many => much, luggages => luggage

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh

 1. Jay ’s home/ yesterday/ at/ Anna/ stayed
 2. family’s farm/ the/ My grandfather/ on/ works
 3. daughter/ ?/ was/ When/ born/ his.
 4. bedtime/ Lisa/ facebook/  always/ before/ surfs
 5.  warehouse/ under/ an/ the/ I/ lamp/ found/ old.

Đáp án:

 1. Anna stayed at Jay’s home yesterday.
 2. My grandfather works on the family’s farm. 
 3. When was his daughter born? 
 4. Lisa always surfs facebook before bedtime.
 5. I found an old lamp under the warehouse. 

Bài 5: Điền cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

 1. The train was full. Jack couldn’t …….
 2. “Do you speak English?” “Not very well, but I can….”
 3. An eagle tried to catch the bird, but it….. just in time.
 4. My mom thought there was somebody behind her, but when she ….., there was nobody there. 
 5. We can’t hear you very well. Can you ….a little

Đáp án:

 1. get on
 2. get by
 3. flew away
 4. looked round
 5. speak up

Trên đây là toàn bộ bí quyết có liên quan đến cách điền từ loại trong tiếng Anh mà Anh ngữ PEP muốn chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trên hành trình tìm hiểu và khám phá tiếng Anh, đặc biệt là khi đứng trước các kỳ thi quan trọng.

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top