Hotline: 0865.961.566

Make use of là gì? 5 phút nhớ ngay cấu trúc & cách sử dụng

Trong tiếng Anh thì “Make” là động từ được sử dụng rất phổ biến với nhiều ý nghĩa & có thể tạo ra nhiều cụm động từ khác nhau. Vậy Make use of là gì, cách sử dụng cụm động từ này như thế nào? Bài viết của dưới đây Anh ngữ Quốc tế PEP sẽ giải đáp cho bạn về chủ đề ngữ pháp này.

Make use of là gì?

Make use of là gì?
Make use of là gì?

Cụm động từ “Make use of” trong tiếng Anh mang ý nghĩa là “tận dụng”. Cụm từ này thường sử dụng để diễn tả việc sử dụng một thứ gì đó để đạt được mục đích hay lợi ích nào đó. Cụ thể thì chúng ta có thể sử dụng cụm động từ này trong một số trường hợp như sau:

 • Tận dụng một cơ hội, một tình huống:

Ví dụ: We should make use of this opportunity to improve our business. (Chúng ta nên tận dụng cơ hội này để cải thiện công việc kinh doanh của chúng ta.)

 • Sử dụng một nguồn lực, một tài nguyên:

Ví dụ: We need to make use of our natural resources wisely. (Chúng ta cần sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách khôn ngoan.)

 • Sử dụng một kỹ năng, một khả năng:

Ví dụ: She made use of her knowledge of the language to help the tourists. (Cô ấy sử dụng kiến thức ngôn ngữ của mình để giúp đỡ khách du lịch.)

Ngoài các trường hợp kể trên, make use of cũng có thể được sử dụng theo nghĩa tiêu cực để nói về việc lợi dụng, bóc lột một người hoặc một điều gì đó:

Ví dụ: He made use of his position to get what he wanted. (Anh ta đã lợi dụng vị trí của mình để đạt được những gì anh ta muốn.)

Cấu trúc, cách sử dụng make use of trong tiếng Anh

Cấu trúc make use of trong tiếng Anh
Cấu trúc make use of trong tiếng Anh

Việc hiểu rõ cấu trúc và cách sử dụng Make use of sẽ giúp bạn vận dụng đúng trong các bài tập, cách viết câu. Dưới đây là những chia sẻ hữu ích về cấu trúc, cách dùng cụm động từ này.

Cấu trúc Make use of

* Cấu trúc: Make use of + Noun/ Noun Phrase/ Gerund thường được sử dụng nhiều trong tiếng Anh mang ý nghĩa là tận dụng điều gì đó. Dưới đây là ví dụ cụ thể cho các trường hợp.

 • Trường hợp Make use of + Danh từ 

Ví dụ: All the restrooms will be out of order, therefore tenants must make use of the facilities in the north lobby.

(Tất cả các phòng vệ sinh không hoạt động nên khách thuê phải tận dụng tiện nghi ở sảnh phía bắc.)

 • Trường hợp Make use of + Cụm danh từ 

Ví dụ: Our building will make use of the empty courtyard behind to make a coffee.

(Tòa nhà của chúng ta sẽ tận dụng khoảng đất trống phía để làm quán cafe.)

>>> Cập Nhật Thêm: Giải đáp thắc mắc: Information đi với giới từ gì?

 • Trường hợp Make use of + Danh động từ 

Ví dụ: All of you should make use of taking part in the seminar to expand your relationships.

(Các bạn nên tận dụng tham dự buổi hội thảo để mở rộng mối quan hệ.)

* Cụm động từ “make use of” sở hữu 2 trạng thái ngữ nghĩa mang hướng tích cực và tiêu cực trong câu, cụ thể như sau:

 • Trường hợp tích cực có ý nghĩa là tận dụng

Make use of ở trường hợp tích cực sẽ tương đương với cụm từ “make the most of” và “take advantage of”.

Ví dụ: We will make use of the empty room of this building for a faction shop. (Chúng ta tận dụng phòng trống của tòa nhà để làm cửa hàng thời trang.)

 • Trường hợp tiêu cực có nghĩa lợi dụng ai hay điều gì đó

Make use of ở tình huống tiêu cực sẽ tương đương với cụm từ “make unfair use of somebody”.

Ví dụ: Lan wants to make use of her rich friends. (Lan muốn lợi dụng những người bạn giàu có của cô ấy.)

Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập: Dịch nghĩa các câu sau sang tiếng Anh và sử dụng cụm từ make use of:

 1. Tôi chắc chắn rằng bản thân có thể tận dụng tốt quyển sách mà bạn đã tặng cho tôi.  
 2. Chúng tôi có thể tận dụng tiện nghi của khu nghỉ dưỡng
 3. Cơ quan nhà nước dự kiến ​​sẽ nhanh chóng tận dụng các điều khoản mới.
 4. Tom đã tận dụng những công cụ pháp lý nào?
 5. Nhân sự có thể bị cắt giảm nếu công ty có thể tận dụng hiệu quả dây chuyền sản xuất mới.
 6. Chúng tôi dự định tận dụng buổi lễ ra mắt sản phẩm để thu thập thông tin về trải nghiệm khách hàng.
 7. Họ cam kết tận dụng kinh nghiệm về lập trình để xây dựng một website  ấn tượng.

Đáp án:

 1. I am sure I can make use of the book you gave me.  
 2. We might as well make use of the resort’s facilities
 3. The state agency had been expected to quickly make use of the new provisions
 4. What legal tools did Tom make use of?
 5. The layoffs will occur if the company can make use of the new production line effectively.
 6. We plan to make use of the new product launch to gather customer experience documents.
 7. They are committed to making use of their programming experience to build impressive websites.

>>> Cập Nhật Thêm: Frightened đi với giới từ gì? Frightened of, to hay by?

Các từ đồng nghĩa với make use of

Từ/ Cụm từ Nghĩa Ví dụ
Utilize dùng, tận dụng You can utilize this empty room as a storage space for your supplies.

Bạn có thể tận dụng căn phòng trống này làm kho chứa đồ của bản thân.

Employ sử dụng, tận dụng We need to employ more customer service staff to handle the increase in customer demand.

Chúng tôi cần tuyển dụng thêm nhân viên chăm sóc khách hàng để xử lý sự gia tăng nhu cầu của khách hàng 

Avail dùng, lợi dụng, tận dụng I tried to avail myself of the opportunity to meet the famous.

Tôi cố gắng tận dụng cơ hội để gặp người nổi tiếng.

Exploit khai thác, lợi nhuận The company exploits workers by paying them very low wages.

Công ty khai thác sức lao động công nhân bằng cách trả lương rất thấp.

Leverage tận dụng The company leverages its partnerships with industry bodies to expand its reach.

Công ty lên kế hoạch tận dụng mối quan hệ với cơ quan ban ngành khác để mở rộng phạm vi tiếp cận. 

Take advantage of tận dụng cái gì đó để đạt  mục đích  We should take advantage of the good weather have a picnic.

Chúng ta nên tận dụng thời tiết đẹp để đi picnic.

Put to use sử dụng, tận dụng cái gì đó đạt mục đích  You should put our skills and knowledge to help others.

Bạn nên sử dụng kỹ năng và kiến thức để giúp đỡ người khác. 

Make the most of tận dụng cái gì đó để đạt được hiệu quả tốt nhất We should make the most of our time together.

Chúng ta nên tận dụng thời gian tối đa khi bên nhau.

Employ to advantage sử dụng một cách thông minh để đạt lợi ích cao nhất  The artist employed color to advantage in his latest painting.

(Nghệ sĩ sử dụng màu sắc thông minh trong bức tranh mới nhất của anh ấy.)

Turn to account tận dụng cái gì đó để đạt lợi ích hoặc thành công The entrepreneur turned her skills to start her own business.

Người khởi nghiệp tận dụng kỹ năng của mình để bắt đầu kinh doanh riêng. 

Trên đây là những giải đáp cụ thể về make use of là gì và cách sử dụng cấu trúc này ra sao. Nếu bạn muốn có thêm nhiều kiến thức tiếng Anh, hãy đồng hành cùng Anh ngữ PEP mỗi ngày nhé!

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top